Jun 21, 2020

Hướng dẫn khai báo KYC

KYC : Know Your Customer (biết khách hàng của bạn).

Trong thời gian vừa qua dẫu có đã có những buổi hướng dẫn trực tiếp hay hướng dẫn online nhưng đâu đó vẫn có nhiều anh chị em khá khó khăn trong khai báo KYC. Hôm nay, Kim Cương viết bài này để chia sẻ kinh nghiệm giúp anh chị em phần nào giải quyết khó khăn trong khâu khai báo KYC.

I. PROFILE: Thông tin
1. MAIN INFORMATION: Thông tin chính


(1) : nhập họ
(2) : chữ lót và tên
(3) : địa chỉ gmail
(4) : Số di động

Ví dụ 1 : NGUYỄN VĂN A
(1) : NGUYEN
(2) : VAN A
Ví dụ 2 : NGUYỄN TRẦN VĂN B (2 họ)
Có 2 cách nhập :
Cách 1 :
(1) : NGUYEN TRAN
(2) : VAN B
Cách 2 :
(1) : NGUYEN
(2) : TRAN VAN B
RÚT RA : Khai họ và tên như trên sẽ tránh tình trạng bị đảo ngược họ và tên. Ví dụ NGUYỄN VĂN A sẽ thành VĂN A NGUYỄN.
LƯU Ý :
- Gmail dù khai mới hay đã khai rồi thì nên copy rồi dán lại để làm mới.
- Số di động thì chúng ta bỏ số 0 phía trước rồi nhập vào : +849…, +843…. , +848…
- Bấm SUBMIT sau khi đã khai báo chuẩn.

2. ADDRESS: Địa chỉ


(1) : COUNTRY : Chọn tên quốc gia
Ở Việt Nam thì chọn Vietnam

(2) : CITY : Thành phố
- Nếu anh chị em sống là thành phố trực thuộc Trung Ương thì nhập thành phố đó vào
Ví dụ : HO CHI MINH, DA NANG, HA NOI,… (nhập đơn giản như thế)
- Nếu anh chị em đang sống ở tỉnh thì có 2 phương án :
+ Một là nhập tên thành phố trong tỉnh.
Ví dụ : Tỉnh Thừa Thiên Huế có thành phố Huế. Chúng ta nhập : HUE
+ Hai là nhập tên tỉnh vào.
Ví dụ : THUA THIEN HUE

(3) và (4) : ADDRESS : Địa chỉ
Mục này anh chị em nếu chọn theo giấy xác nhận ngân hàng hoặc giấy chứng minh minh nhân dân (CMND) hoặc thẻ căn cước hoặc bằng lái xe. Anh chị em đã chọn theo tài liệu này thì phải nhập đúng y chang theo tài liệu đó theo từng dấu phẩy, dấu chấm và nhập tiếng Việt không dấu (Có thể nhập tiếng Anh).

Mục này có nhiều phương án để nhập : Kim Cương sẽ đưa ra từng ví dụ cụ thể
Ví dụ 1 : Trong tài liệu có địa chỉ : Dương Nổ, Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế
Cách 1 :
(3) : DUONG NO, PHU DUONG, PHU VANG, THUA THIEN – HUE ( Nhập y chang theo từng dấu phẩy, dấu chấm và ghi chữ in hoa).
(4) : Copy mục (3) dán vào.

Cách 2 :
(3) : DUONG NO, PHU DUONG, PHU VANG (Có thể chỉ cần chỉ cái đầu ghi in hoa còn các chữ cái khác thì in thường).
(4) : THUA THIEN – HUE (Có thể chỉ cần chỉ cái đầu ghi in hoa còn các chữ cái khác thì in thường).

Cách 3 : Nhập bằng tiếng Anh
(3) : DUONG NO VILLAGE, PHU DUONG COMMUNE, PHU VANG DISTRICT
(4) : THUA THIEN HUE PROVINCE

Ví dụ 2 : 32/13 Bùi Thị Xuân, phường 3, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cách 1 và cách 2 tương tự như ví dụ 1.
Cách 3 :
(3) : 32/13 BUI THI XUAN STREET, WARD 3, HUE CITY
(4) : THUA THIEN HUE PROVINCE

(5) : ZIP CODE : Mã bưu chính
Nếu không xác định được mã code ở địa phương đang ở (tỉnh, thành) thì nhờ GOOGLE.
Ví dụ : Thừa Thiên Huế là 530000.

Lưu ý : Sau khi khai chuẩn thì nhấn SUBMIT

3. BIRTH INFORMATION: Thông tin ngày sinh


(1) : DATE OD BIRTH (DD/MM/YYYY) : Nhập ngày tháng năm sinh
(2) : PLACE OF BIRTH : Nơi sinh
- Nếu chọn theo passport (hộ chiếu) thì đã có ghi nơi sinh cụ thể
Ví dụ : Nếu trong giấy ghi là HỒ CHÍ MINH thì anh chị em nhập : HO CHI MINH hoặc HO CHI MINH CITY (Nhập cách nào cũng được).
- Nếu chọn theo CMND thì hãy để ý NGUYÊN QUÁN và nhập tỉnh,thành vào tương tự như ví dụ trên.
(3) : COUNTRY : Nhập quốc gia sinh
Sinh ra ở Việt Nam thì chọn Vietnam.

4. IDENTIFICATION : Nhận biết thông tin

(4) : PASSPORT ID :
- Nhập theo số hộ chiếu (nếu chọn hộ chiếu)
- Nhập theo số CMND (nếu chọn CMND) hoặc số căn cước (Nếu chọn thẻ căn cước).
(5) : PASSPORT/ID CARD EXPIRY DATE : Ngày hết hạn
- Nếu nhập theo hộ chiếu hoặc thẻ căn cước thì trên đó có ghi ngày hết hạn.
- Nếu nhập theo CMND thì phải chọn : 31/12/9999.

II. PAYMENT DETAILS: Thông tin về ngân hàng


(1) : ACCOUNT HOLDER NAME : Họ và tên của chủ tài khoản
Mục này ở phần MY PROFILE khai như thế nào thì ở mục này nó hiển thị như thế, xem như mặc định.
(2) : BANK NAME : Tên ngân hàng
Ví dụ : VIETCOMBANK, TECHCOMBANK,…
(3) : COUNTRY : Chọn quốc gia
Nếu ở Việt Nam thì chọn Vietnam
(4) : IBAN / ACCOUNT NR : Số tài khoản ngân hàng
Phần này anh chị em phải nhớ hoặc xin ngân hàng sẽ có.
(5) : BIC / SWIFT CODE : Mã code ngân hàng.
Phần này anh chị em hãy nhờ GOOGLE nếu như không rõ.
Ví dụ : Mã code của Vietcombank là BFTVVNVX
(6) : ADDITIONAL BANK INFORMATION : Thông tin ngân hàng bổ bung
Phần này chỉ có những quốc gia nằm trong danh sách yêu cầu mới cần bổ sung :
Ấn Độ - Mã IFSC (11 ký tự)
Nhật Bản – Mã chi nhánh (3 chữ số)
Úc – Mã BSB ( 6 chữ số)
Nga – Mã INN ( 12 chữ số )
New Zealand – BSB / Xóa mã (6 chữ số)
Nam Phi – Mã chi nhánh ( 6 chữ số)
Canada – Số định tuyến (8 chữ số)

Mục này nếu ở ngoài 7 quốc gia trên thì anh chị em để trống.

Những mục còn lại như : PERFECT MONEY ( Ví tiền hoàn hảo), ONEPAY ( Thẻ visa/master), CHINA UNION PAY (Thẻ thanh toán châu Á của Trung Quốc) thì chúng ta sẽ bổ sung sau khi tập đoàn yêu cầu. Nếu không thì chúng ta để trống.

Nhớ sau khi khai xong thì bấm SUBMIT.

III. KYC STATUS: Tình trạng KYC

Your current KYC status:
Sau khi anh chị em tải ảnh thì ở mục này sẽ hiển thị PENDING / CONDITIONALLY APPROVED (Chờ đợi/ Chấp nhận). Nếu chính thức được duyệt thì nó chuyển sang APPROVED.

Anh chị em có thể tải một trong những bộ tài liệu sau với điều kiện ảnh tải lên phải thật rõ, sáng và sáng sủa

1. Hộ chiếu kết hợp với CMND (2 mặt vào 1 ảnh)
2. Hộ chiếu kết hợp với bằng lái xe (chỉ cần mặt trước)
3. Hộ chiếu kết hợp thẻ căn cước
4. Hộ chiếu kết hợp giấy xác nhận tài khoản ngân hàng
5. Hộ chiếu kết hợp hóa đơn điện hoặc nước.
6. CMND (Thẻ căn cước) kết hợp với bằng lái xe
7. CMND (Thẻ căn cước) kết hợp với giấy xác nhận tài khoản ngân hàng
8. CMND (Thẻ căn cước) kết hợp với hóa đơn tiền điện hoặc nước.


(1) : National ID card all sides : CMND hoặc thẻ căn cước

(2) : National Passport : Hộ chiếu quốc gia

(3) : International Passport : Hộ chiếu quốc tế

(4) : Driving Licenses : Bằng lái xe

(5) : A utility bill (e.g. electricity, gas, water, waste, etc.), issued within the last 3 months : Hóa đơn tiện ích (ví dụ: điện, gas, nước, chất thải, v.v.), được phát hành trong vòng 3 tháng qua

(6) : A document issued by a Bank within the last 3 months (e.g. bank certificate, bank statement, bank confirmation letter, etc.) : Tài liệu do Ngân hàng phát hành trong vòng 3 tháng qua (ví dụ: chứng chỉ ngân hàng, sao kê ngân hàng, thư xác nhận ngân hàng, v.v.)

(7) : A document from Municipality/Government Agency/Tax Authorities - most recent : Tài liệu từ Thành phố / Cơ quan Chính phủ / Cơ quan Thuế - gần đây nhất.

(8) : A current (not expipred) National ID Card/Passport (all sides) if the address is shown in the document : Thẻ ID / Hộ chiếu Quốc gia hiện tại (không bị hết hạn) (tất cả các mặt) nếu địa chỉ được hiển thị trong tài liệu.

(9) : Other documents issued by the Government where the names and the address are shown : Các tài liệu khác do Chính phủ ban hành nơi hiển thị tên và địa chỉ.

Do đó, anh chị em sau khi đã quyết định tài liệu cần tải lên thì cần phải chọn mục cho chính xác.

Ví dụ 1 : Hộ chiếu và bằng lái xe
Chọn mục (4) để up ảnh bằng lái xe và chọn mục (8) để up ảnh hộ chiếu.

Ví dụ 2 : CMND và bằng lái xe
Chọn mục (4) để up ảnh bằng lái xe và chọn mục (8) để up ảnh CMND.

Ví dụ 3 : CMND và giấy xác nhận tài khoản ngân hàng
Chọn mục (1) để up ảnh CMND và chọn mục (6) để up ảnh giấy ngân hàng.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn khai báo KYC một cách cụ thể. Kim Cương hy vọng anh chị em sẽ thành công và không còn cảm thấy khó khăn trong việc khai báo KYC nữa. Chúc mọi người thành công.

Huế ngày 21 tháng 06 năm 2020
Kim Cương Nguyễn
Di động: 0904333801 hoặc 0966224413
Facebook: https://www.facebook.com/kim.c.nguyen.121
[huong-dan-khai-bao-kyc-an].

No comments:

Post a Comment