Mar 15, 2020

Konstantin Ignatov được thả tự do ngày 13-03-2020

Hôm nay vào trang web của Bộ Tư pháp Mỹ, bạn có thể check được rằng ông Konstantin Ignatov đã được thả tự do ngày 13/03/2020. (Konstantin Ignatov là em trai của vị chủ tịch Dr. Ruja và là thuyền trưởng cũ của Onelife)

https://www.bop.gov

Onecoin đang chờ giấy phép cho Exchange từ phía các chính phủ, mà muốn có giấy phép thì các nước phải ban hành Luật về tiền và tài sản mã hóa (như ở Đức đã ban hành). Onecoin đã nộp đơn từ đầu 2019 nhưng chưa có luật (chỉ mới có chủ trương, quan điểm của G7, G20 và EU) nên chưa thể xem xét đơn xin cấp phép của Onecoin được. Vì vậy để các nước ra luật và cấp phép cho Onecoin không thể ngày một ngày hai. Theo anh thì phải sang quí 3 tình hình giấy phép mới rõ ràng hơn và hy vọng cuối năm thì Sàn Exchange mới có thể mở. Việc Constantin được thả mà không bị kết án (nếu kết án được Konstantin thì có thể ra lệnh cấm Onecoin vì Konstantin lúc đó là CEO) chứng tỏ Mỹ muốn ngăn chặn Onecoin cũng không được. Hy vọng sau tất cả các biến cố đã xảy ra không còn ai, không còn chính quyền nào tìm cách đối đầu với Onecoin. Onecoin chắc chắn là không thể "thua" rồi nhưng lúc nào "thắng" lại là việc khác, dù là tất yếu.Ý kiến của ông Nguyễn Tiến Dũng.
[Konstantin Ignatov duoc tha ngay 13-03-2020]
Ngày 15/03/2020

No comments:

Post a Comment