Oct 4, 2019

CEO của IMF chính thức là bà Kristalina Georgieva

NGÀY 1/10/2019 TÂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ IMF CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC, ĐƯỢC BẦU CHỌN CHUYỂN TỪ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NGÂN HÀNG THẾ GIỚI WB QUA.

Bà Kristalina Georgieva sinh tại Sofia, Bulgaria (đồng hương với tiến sĩ Ruja, người sáng lập OneCoin). Bà là 1 nhà kinh tế học tài ba, với hiểu biết sâu sắc về xã hội và tài chính quốc tế, được công nhận rộng rãi về khả năng kêu gọi sự đồng thuận và đưa các chiến lược vào thực tiễn. Bà đã xuất bản hơn 100 ấn phẩm về các chủ đề chính sách kinh tế và môi trường, bao gồm cả giáo trình về kinh tế vi mô. Tại Ngân hàng Thế giới và Liên minh EU, bà đã thúc đẩy tiến bộ về bình đẳng giới và với tư cách đồng chủ tịch Hội đồng cấp cao của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Tài chính nhân đạo, bà đã xây dựng một hệ thống hiệu quả để đáp ứng nhu cầu viện trợ cho những người cần giúp đỡ.


+ CHÂN DUNG NỮ TƯỚNG ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM TÂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH IMF:
http://cafef.vn/chan-dung-nu-tuong-duoc-bo-nhiem-lam-tan-giam-doc-imf-2019092917455691.chn

+ BÀ KRISTALINA GEORGIEVA TÂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH IMF LÀ AI?
https://baomoi.com/kristalina-georgieva-tan-giam-doc-dieu-hanh-imf-la-ai/c/32376374.epi?

+ VTV1: TÂN TỔNG GIÁM ĐỐC IMF ĐỨNG TRƯỚC NHIỀU THÁCH THỨC:
https://vtv.vn/kinh-te/tan-tong-giam-doc-imf-dung-truoc-nhieu-thach-thuc-20190927171525285.htm?

[Kristalina-Georgieva-ceo-imf-chinh-thuc-1-10]
Ngày đăng 04/10/2019

No comments:

Post a Comment