Aug 29, 2019

Webinar ngày 28/8: Cập nhật sàn giao dịch

Cập nhật cuộc họp với cơ quan chức năng Liên minh Châu Âu và ngân hàng TW tuần trước và tuần này.

Giới thiệu về Giấy phép đã được phê duyệt và bắt đầu hoạt động.

* Chấp thuận thủ tục tuân thủ và chống rửa tiền / thủ tục tài trợ khủng bố -chữ ký
* BCP (kế hoạch phục hồi kinh doanh) đã được phê duyệt
* DRP (kế hoạch khắc phục thảm họa) đã được phê duyệt
* Quản lý rủi ro được phê duyệt
* Kiểm tra căng thẳng-Hoàn thành

Một số yêu cầu cụ thể:

Cần phải bổ nhiệm một Cán bộ tuân thủ pháp luật, Cán bộ kiểm soát nội bộ và Kiểm toán viên độc lập. Công ty Sàn giao dịch đã tuyển dụng đủ cán bộ và họ ở tình trạng sẵn sàng làm việc vào ngày 01 tháng 09 năm 2019.

Họ đồng ý có chính sách đòn bẩy (sử dụng vốn khác để huy động vốn), nhưng dường như vốn hiện tại không được chấp nhận vì họ muốn có vốn cao hơn và đòn bẩy của công ty sàn giao dịch một lần nữa được đàm phán.

Yêu cầu thứ hai liên quan đến hạn mức, phải điều chỉnh hạn mức đã thiết lập cho phù hợp với vốn đối ứng theo yêu cầu mới.

Đối với các loại tiền điện tử, họ sẽ gửi một biểu mẫu trong tuần này và chấp thuận cho mỗi loại tiền điện tử sẽ được giao dịch. Giao dịch mà không được chấp thuận sẽ dẫn đến bị phạt tiền; 3 lần bị phạt tiền sẽ bị rút giấy phép.

Ngày khai trương sẽ diễn ra sau khi đáp ứng yêu cầu bổ sung của EU từ cuộc gặp nêu trên.
Ngày đăng 28/08/2019
===========
English Post:
http://www.tuvanonecoin.net/2019/08/update-form-meeting-with-eu-authority.html

No comments:

Post a Comment