Aug 16, 2019

16-8: BÁO CÁO HÀNG TUẦN VỀ CHUẨN BỊ CHO SÀN GIAO DỊCH

Tuần 15, - Thứ Sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2019

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

* Công việc đang được tiến hành để áp dụng các hạn mức giao dịch dựa trên sự thanh khoản (không áp dụng hạn mức đối với việc chuyển coin từ ví này sang ví khác vì đây là chuyển coin nội bộ) ->  đã hoàn tất; Các thử nghiệm sẽ được thực hiện vào tuần tới.

* Nền tảng tuân thủ quy định /pháp luật (không bắt buộc ngay từ đầu): Nền tảng dự kiến sẽ hoạt động vào giữa tháng 9. Nó hiện đang được phát triển, đã nhận được sự chấp thuận của các quy trình và kiểm soát bảo mật và có các liên kết API đến Worldcheck (Cơ sở dữ liệu rủi ro) và GoAML (ứng dụng tình báo tài chính phục vụ cho hoạt động chống rửa tiền).

Ứng dụng GoAML là một giải pháp phần mềm tích hợp đầy đủ, được phát triển dành riêng cho các Đơn vị Tình báo Tài chính (FIUs) và là một trong những phản ứng chiến lược của UNODC (Văn phòng Liên hiệp quốc về chống ma túy và tội phạm).

Nó sẽ được Cơ quan châu Âu kiểm toán, vì vậy Công ty Sàn giao dịch đã tải xuống các yêu cầu và Ghi điểm rủi ro để tích hợp vào nền tảng nhằm tuân thủ các yêu cầu. Dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào cuối tuần tới.

XIN CẤP PHÉP VÀ KIỂM TOÁN CNTT

Hiện đang chờ ngày cụ thể của Chuyến thăm thực địa sẽ được thông báo bởi CB (ngân hàng TW). Một khi Chuyến thăm trang web được hoàn thành và, nếu mọi chi tiết được làm rõ (ONE được chấp thuận), thì Công ty Sàn giao dịch sẽ nhận được sự cho phép tạm thời, để nó có thể thiết lập và vận hành.

TUÂN THỦ PHÁP LÝ

* Quốc gia:
Tuần này, Công ty Sàn giao dịch tiếp tục gửi một lời nhắc nhở nghiêm túc tới tất cả các quốc gia vẫn chưa có câu trả lời cho hồ sơ xin cấp phép và Công ty sẽ đưa ra hạn chót. Công ty sàn giao dịch cũng khuyến cáo rằng nếu không nhận được bất kỳ giải thích nào trước hạn chót, họ sẽ coi như dịch vụ sàn giao dịch được cho phép và nó vẫn được bảo vệ về mặt pháp lý. Cập nhật chi tiết về các quốc gia sẽ được cung cấp vào thứ Sáu tới.

Chỉ thị (EU) 2018/843 đã sửa đổi cái gọi là Chỉ thị thứ năm 2015/849 (EU) có hiệu lực vào ngày 9 tháng 7 năm 2018 và các quốc gia thành viên EU bắt buộc phải điều chỉnh pháp luật của nước mình sao cho phù hợp với yêu cầu đó của EU trước ngày 10 tháng 1 năm 2020.

Ở mọi quốc gia thành viên, một nhóm làm việc liên bộ đã được tập hợp để thực hiện việc sửa đổi luật quốc gia về các dịch vụ sàn giao dịch và chuyển tiền điện tử mã hoá.

Thật thú vị khi biết mỗi quốc gia sẽ quyết định điều gì: "chỉ những sàn giao dịch có một văn phòng và địa chỉ đã đăng ký ở quốc gia cụ thể" phải được đưa vào sổ đăng ký chính phủ (sẽ bắt buộc khi luật quốc gia có hiệu lực) hay là các Sàn giao dịch khác, không đăng ký ở quốc gia đó nhưng cung cấp dịch vụ giao dịch và chuyển tiền trên thị trường quốc gia sẽ là đối tượng phải đăng ký. Nhiều chính phủ vẫn chưa đưa ra quyết định về vấn đề này.

Vẫn đúng với sự nhạy bén nghề nghiệp, chúng tôi bắt đầu một sáng kiến ​​chủ động liên lạc trước với các chính phủ.

Theo Chỉ thị và sửa đổi cuối cùng của nó, ví và sàn giao dịch cũng cần thực hiện các biện pháp để tuân thủ các quy định của AML, bao gồm việc áp dụng các quy tắc nội bộ để kiểm soát và ngăn chặn rửa tiền, thực hiện đánh giá rủi ro, thiết lập các thủ tục và công cụ để xác định và xác minh khách hàng của họ, vv

Hiện đang chuẩn bị Tiền gửi bảo lãnh để hoàn tất đơn xin cấp phép TPFM (Quản lý quỹ của bên thứ ba) để Công ty Sàn giao dịch có thể quản lý tất cả các giao dịch chuyển tiền của tất cả các khách hàng của Sàn giao dịch. Việc giao dịch dựa trên các tài khoản và ví hiện tại và không ai có quyền quản lý các tài khoản này trừ khi có giấy phép quản lý quỹ của bên thứ ba.

* Giấy phép châu Âu:
✓ Báo cáo hình sự về cán bộ quản lý từ cảnh sát đã được gửi.

✓ Tất cả các tài liệu được phân phối dưới dạng SOW (phạm vi công việc) đã được xem xét và chấp nhận ngoại trừ danh sách các loại tiền tệ sẽ được giao dịch trên nền tảng Sàn giao dịch sẽ được phê duyệt sau khi phỏng vấn. Nếu cuộc phỏng vấn được coi là thành công, họ sẽ yêu cầu KIỂM TOÁN Nền tảng Sàn giao dịch. Họ đã thông báo Kiểm toán sẽ diễn ra sau khi được phê duyệt (trong vòng 7 ngày làm việc).

✓ Cổng thanh toán - sẽ được phối hợp với ngân hàng dưới dạng mã API để kết nối cổng cần được ngân hàng cung cấp.

✓ Cuộc họp với chính quyền được lên kế hoạch vào cuối ngày 20 tháng 8 năm 2019. Phiên dịch được chỉ định. Nếu điều này được lên kế hoạch, Công ty sẽ có thể bắt đầu Sàn giao dịch sau thời gian được chỉ định và sau khi được đào tạo đúng về các cơ chế, các chức năng và hoạt động giao dịch trên Sàn giao dịch.

Lưu ý: Nếu một đồng coin cụ thể nào đó không được phép giao dịch, mua bán hoặc cung cấp/chào bán thì nó sẽ là BẤT HỢP PHÁP.

Nếu một loại coin nhất định nào đó không được phép mua bán trên sàn giao dịch thì sàn đó chỉ có thể giao dịch các đồng coin thông thường.

Do đó, một lần nữa chúng tôi muốn nhắc nhở tất cả các bạn rằng bạn nên cực kỳ thận trọng trong trường hợp bạn được các doanh nhân đầy tham vọng gần đây đã xuất hiện trên thị trường liên hệ và chào bán/cung cấp các sản phẩm tiền mã hóa lạ.

NỀN TẢNG SÀN GIAO DỊCH THEO 3 BƯỚC

Nền tảng Sàn giao dịch sẽ cho phép tất cả người dùng giao dịch như sau:

o Fiat đến Fiat (tất cả các loại tiền tệ pháp định chính) --> FF
o Tiền điện tử cho Fiat (Tất cả các loại tiền điện tử chính được phê duyệt đối với Fiat chính) --> CF
o Fiat to Crypto (Tất cả Fiat chính đối với Cryptos chính được phê duyệt) -->FC
o Crypto to Crypto (Tất cả các loại tiền điện tử chính được phê duyệt đối với các loại tiền điện tử chính được phê duyệt) --> CC

Quá trình sẽ theo các bước sau:

1- Bước một: Tuân thủ pháp lý - Thẩm định - KYC

Người dùng nên tiến hành như sau:
1.1- Đăng ký tên, email và điện thoại di động. Bạn sẽ phải kích hoạt email và xác thực điện thoại di động bằng mã OTP.
1.2- Sau khi đăng ký hoàn tất. Bạn sẽ phải đáp ứng các yêu cầu KYC.
1.3- Khi KYC được phê duyệt, bạn sẽ có một hồ sơ người dùng được tạo trên nền tảng Sàn giao dịch.
1.4- Khi hồ sơ được phê duyệt, bạn sẽ có khả năng tạo tài khoản hiện tại cũng như ví bạn sẽ sử dụng.
1.5- Tài khoản và ví sẽ được phê duyệt nhanh chóng và bạn sẽ được thông báo bắt đầu giao dịch và trao đổi.

2- Bước hai: Trao Đổi và Giao Dịch

Bạn phải có khả năng giao dịch và trao đổi tiền tệ fiat và tiền điện tử.

2.1- Bạn nên quyết định loại giao dịch bạn muốn thực hiện (Mua hoặc bán)
2.2- Bạn nên quyết định loại trao đổi và giao dịch nào bạn sẽ thực hiện (FF / CF / FC / CC)
2.3- Hệ thống sẽ được kích hoạt để phê duyệt giao dịch sau khi kiểm tra các hạn mức cho phép và tính khả dụng của tiền trong tài khoản hiện tại hoặc tiền điện tử trong ví.
2.4- Khi hoạt động được xác nhận, người dùng sẽ phải xác nhận thực hiện giao dịch bằng OTP*
2.5- Khi OTP* đã được xác nhận, bạn sẽ được thông báo về dòng tiền và dòng tiền điện tử dựa trên tất cả, trên DVP ** / RVP ***

3- Bước ba: Dịch vụ Chuyển Tiền

Bạn có thể chuyển tiền fiat cho người thụ hưởng khác.

3.1- Bạn nên tạo chi tiết thanh toán theo yêu cầu bao gồm Tài khoản ngân hàng.
3.2- Sau khi thanh toán được tạo, OTP* phải được xác nhận.
3.3- Sau khi OTP* xác nhận thanh toán, cần tuân thủ Kiểm tra KYC.
3.4- Sau khi quy trình "Tuân thủ KYC" phê duyệt thanh toán, người dùng phải nhận được thông báo để thực hiện chuyển tiền.
3.5- Sau khi chi tiết chuyển tiền được tạo, bạn nên xác nhận nó bằng OTP*
3.6- Khi xác nhận OTP * được nhập, việc tuân thủ sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Sau khi xác thực dữ liệu được hoàn thành bằng cách tuân thủ, bạn sẽ nhận được thông báo thực hiện. Người nhận sẽ nhận được thông báo nhận tiền với số tham chiếu.

* OTP là mã nhận được bằng SMS để xác nhận số điện thoại di động. OTP là viết tắt từ One Time Password, có nghĩa là mật khẩu chỉ sử dụng một lần. Nó là một dãy các ký tự hoặc chữ số tạo ra ngẫu nhiên được gửi đến số điện thoại của bạn để xác nhận bổ sung khi bạn thực hiện giao dịch qua mạng.
*** DVP có nghĩa là phải đảm bảo nguyên tắc giao hàng đồng thời với việc nhận thanh toán tiền, (Delivery versus Payment).
*** RVP có nghĩa là phải đảm bảo nguyên tắc nhận hàng đồng thời với việc thanh toán tiền, (Receipt versus Payment).

Đoàn Hữu Long dịch thuật
[16-8-cap-nhat-san-giao-dich-one].
Ngày đăng 16/08/2019
==============
Download PDF file:
https://drive.google.com/file/d/1lX76xS6scvq7lzt5f37xzqjrIFo2_M3l/view
---------------
English Post:
http://www.tuvanonecoin.net/2019/08/friday-16-8-exchange-platform-weekly.html

No comments:

Post a Comment