Jul 5, 2019

Hướng Dẫn Tạo Code Bằng Onecoin

✔️ Kể từ ngày 3/7/2019, trên BackOffice OneLife đã mở cổng thanh toán Code OneCoin trả bằng chính One với giá quy đổi 1 One = 0.5€

✔️ Ví dụ nếu tạo Code gói Starter 140€ sẽ phải trả 280 One.

✔️ Thao tác tạo và nạp Code theo trình tự từ 1 đến 12 (Hình đính kèm)
⚠️ LƯU Ý:
+ Code sau khi tạo xong không cần thiết phải nạp ngay vào tài khoản.
+ Những ai tham gia nhiều gói chung có thể chủ động tạo sẵn Code để khi cần thiết sẽ nạp vào các tài khoản bên dưới gói chung để chuyển One.
+ Chỉ những gói to như Infinity hoặc Power Pack mới được quyền tạo code bằng ONEs, gói nhỏ không được tạo code bằng ONEs.
+ Mỗi LẦN tạo được tối đa: 17 code 140€, hoặc tối đa hai code 1130€ kèm 2 code 140€, hoặc tối đa hai code 1000€ kèm 2 code 140€.
+ Mỗi tuần được tạo code bằng One một LẦN, bằng 1 lệnh tạo code duy nhất.
+ Có thể tạo code OneForex bằng One, cũng giới hạn mỗi lần tạo code không vượt quá 2.400€ như trên.
+ Ngày nào sẽ chấm dứt được phép tạo code bằng Onecoin chưa biết, có lẽ là sau khi hết hạn chia ONEs gói đồng sở hữu.

👉 Theo dõi Phần 2:
+ Hướng dẫn mở tài khoản bên dưới tài khoản chung mà không cần đăng nhập vào tài khoản chung.

CLB TMDT Dealshaker Miền Bắc
[huong-dan-tao-code-onecoin].
Ngày đăng 06/07/2019

No comments:

Post a Comment