Jul 5, 2019

Hướng Dẫn Tạo Code Bằng Onecoin

✔️ Kể từ ngày 3/7/2019, trên BackOffice OneLife đã mở cổng thanh toán Code OneCoin trả bằng chính One với giá quy đổi 1 One = 0.5€

✔️ Ví dụ nếu tạo Code gói Starter 140€ sẽ phải trả 280 One.

✔️ Thao tác tạo và nạp Code theo trình tự từ 1 đến 12 (Hình đính kèm)
⚠️ LƯU Ý:
+ Code sau khi tạo xong không cần thiết phải nạp ngay vào tài khoản.
+ Những ai tham gia nhiều gói chung có thể chủ động tạo sẵn Code để khi cần thiết sẽ nạp vào các tài khoản bên dưới gói chung để chuyển One.
+ Mỗi LẦN tạo được tối đa: 10 code 140€, hoặc tối đa hai code 1100€ kèm 2 code 140€, hoặc tối đa hai code 1000€ kèm 2 code 140€.
+ Mỗi tuần được tạo code bằng One một LẦN.
+ Có thể tạo code OneForex bằng One, cũng giới hạn mỗi lần tạo code không vượt quá 2.400€ như trên.
+ Khoảng thời gian được tạo code bằng Onecoin chưa biết.

👉 Theo dõi Phần 2:
+ Hướng dẫn mở tài khoản bên dưới tài khoản chung mà không cần đăng nhập vào tài khoản chung.

CLB TMDT Dealshaker Miền Bắc
[huong-dan-tao-code-onecoin].
Ngày đăng 06/07/2019

No comments:

Post a Comment