Jul 28, 2019

Coinsafe is possible to close up to 31st of July 2019

Please inform your downline that the coinsafe period which has been reached maturity date now is possible to close up to 31st of July.

🌷 Untick Shariah-Compliance Account
🌷 Click CLOSE button and click ok
🌷 At the end untick Auto-Saving also.

PLEASE DO NOT ENTER TRANSACTION PASSWORDS ONCE AGAIN OTHERWISE YOUR COINS WILL JUMP IN TO COIN SAFE ONCE AGAIN FOR TWO YEARS AUTOMATICALLY!

Please note that you will receive original amount of your coins in your coin account immediately but your gift coins or interest will be provided later so don’t panic when you don’t see your coins including interest. Thanks

===========

VIETNAMESE TRANSLATION:

Vui lòng thông báo cho tuyến dưới của bạn rằng tài khoản Coinsafe, đã đạt đến ngày đáo hạn, hiện có thể đóng cửa đến ngày 31 tháng 7.

👍 Bỏ dấu tick ở dòng Shariah-Compliance Account
👍 Nhấn vào nút CLOSE (đóng), rồi nhấn tiếp OK.
👍 Cuối cùng, bỏ dấu tick ở dòng Auto-Saving

VUI LÒNG KHÔNG NHẬP LẠI MẬT KHẨU GIAO DỊCH, NẾU KHÔNG COIN SẼ NHẢY VÀO TÀI KHOẢN COINSAFE, KÉO DÀI 2 NĂM NỮA.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ nhận được số Onecoin gốc trong tài khoản Onecoin của mình ngay lập tức nhưng coin lãi sẽ được cung cấp sau đó vì vậy không nên hoảng hốt khi bạn không thấy coin của mình bao gồm cả coin lãi. Cảm ơn!
===================

🆘️ COINSAFE (Coin gửi tiết kiệm) HÃY CHÚ Ý:

⚠️ Bắt đầu từ tuần trước, các tài khoản có Coin gửi tiết kiệm hết hạn trước tháng 7/2019 đã xuất hiện nút CLOSE màu đỏ.

🔜 Chúng ta hãy khẩn trương đăng nhập vào tài khoản để nhấn nút CLOSE nếu không muốn gửi tiết kiệm nữa.

⚠️ Nút CLOSE sẽ có hiệu lực đến 31/7/2019. Trước khi nhấn nút CLOSE phải tắt chế độ Auto Saving. Nếu không nhấn tắt Auto Saving mà nhấn nút CLOSE thì ngay lập tức Coin lại sẽ tiếp tục gửi tiết kiệm. (Sẽ hướng dẫn chi tiết vào ngày mai 29/7).

CLB TMDT Dealshaker Miền Bắc.

No comments:

Post a Comment