Jul 18, 2019

Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin đệ trình quy tắc tiền mã hóa.

Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin đệ trình thông cáo báo chí tới Nhà Trắng liên quan đến các quy tắc của tiền tệ mã hóa.

1. Chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu các ngân hàng Hoa Kỳ tuân thủ các quy tắc về tài sản số mật mã để tài sản số mật mã không hoạt động trong bóng tối.

2. Ủy ban tài sản kỹ thuật số được thành lập và hiện đang hoạt động.

3. Quy định trong lĩnh vực mật mã không chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ, mà phải hành động trên toàn cầu, như được thảo luận trong G20 và FATF.

4. SEC và nhiều tổ chức và nhà đầu tư khác sẽ có thể tìm hiểu thông tin về tài sản số mật mã.

5. Các nhà đầu tư tiền điện tử phải tính đến sự biến động của thị trường.

6. Nếu tiền được sử dụng cho mục đích tiêu cực, chính phủ Hoa Kỳ sẽ tích cực theo đuổi chúng.

7. Thị trường tiền điện tử hiện tại là đầu cơ và được sử dụng cho mục đích tiêu cực. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn điều này.

8. Chúng tôi không từ chối tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả tài sản số mật mã.

Đây là vị trí quan trọng nhất của chính phủ Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Đặc biệt, xét cho cùng, không từ chối tài sản kỹ thuật số, bao gồm tiền mã hóa, có nghĩa là quy định chính thức, nhưng điều đó có nghĩa là thừa nhận hợp pháp.

Hoa Kỳ chính thức công nhận tiền điện tử và chia chúng thành nhiều phân loài. Bản gốc bằng tiếng Anh trên 20 trang. Tóm tắt về những tiêu chí mà tài sản kỹ thuật số cần đáp ứng để hợp pháp hóa chúng:

1. Không ẩn danh
2. Tập trung hóa
3. Ít biến động

(👌 Onecoin còn hơn thế)


[bo-truong-Steve Mnuchin-quy-tac-tien-ma-hoa].
Ngày đăng 18/07/2019
==============
English Post:
http://www.tuvanonecoin.net/2019/07/finance-minister-steve-mnuchin-submits.html

No comments:

Post a Comment