Jul 8, 2019

Giải thích công nghệ BLOCKCHAIN rất dễ hiểu

Giải thích dễ hiểu nhất về công nghệ Blockchain, chỉ cần 20 phút bạn sẽ hiểu rõ những điểm cốt lõi của công nghệ đang siêu HOT này.https://youtu.be/auMA7jIHYvQ

[blockchain-giai-thich-de-hieu].
Ngày đăng 04/07/2019

No comments:

Post a Comment