Jul 5, 2019

5/7: BÁO CÁO HÀNG TUẦN VỀ CHUẨN BỊ CHO SÀN GIAO DỊCH

TÓM TẮT NỀN TẢNG GIAO DỊCH, CẬP NHẬT HÀNG TUẦN

Tuần 9, 5/7/2019

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

* Công việc đang thực hiện để tạo ra một cơ chế bổ sung, dựa trên khái niệm hệ sinh thái ONE, thiết lập sự ổn định giá coin và cũng tạo điều kiện cho nhu cầu giao dịch.

* Công việc đang thực hiện để áp dụng các hạn mức giao dịch (không áp dụng hạn mức từ ví này sang ví khác vì đây là chuyển coin nội bộ).

XIN CẤP PHÉP VÀ KIỂM TOÁN CNTT

* Ngày chính xác của cuộc họp thực địa với CB (ngân hàng Trung Ương) được lên kế hoạch sẽ công bố sau khi hoàn thành hội thảo ngân hàng AML /CFT (14-16 tháng 7, AML là chống rửa tiền, CFT là chống tài trợ khủng bố). Báo cáo của ủy ban CNTT liên quan đến coin và token sẽ được trình bày trong cuộc họp cùng với việc phê duyệt các loại phí. Tất cả các khoản phí và chi phí cho hội thảo ngân hàng đã được thanh toán đầy đủ trong tuần này. Hội thảo CB là bắt buộc.

CB sẽ cho phép nền tảng giao dịch và trao đổi một số loại coin hạn chế - họ đã ban hành chính sách phê duyệt loại coin nào được phép giao dịch trên sàn (sàn được cấp phép). Nếu sàn giao dịch bổ sung thêm loại coin chưa được phê duyệt, quy trình phê duyệt cho coin đó sẽ yêu cầu các tài liệu nêu ra trong chính sách của CB. Vẫn không biết những tài liệu nào sẽ được yêu cầu.

* Cổng thanh toán - công ty sàn giao dịch đã gửi các giao thức của doanh nghiệp tới 3 cổng thanh toán (giao thức là cách thức hoạt động của doanh nghiệp và thông qua nền tảng nào) tuy nhiên CB cần phải có phê duyệt cuối cùng để thực hiện yêu cầu của chúng tôi. Do đó, điều này sẽ vẫn còn với trạng thái "Đang chờ xử lý" cho đến thời điểm chúng tôi nhận được phê duyệt CB cuối cùng.

* Hạn mức giao dịch - Một cuộc thảo luận đang diễn ra về hạn mức. Hạn mức giữa các tài khoản coin không được áp dụng vì đây là chuyển coin nội bộ và sẽ tạo thuận lợi cho các bên đồng sở hữu gói chung.

TUÂN THỦ PHÁP LÝ

* Quốc gia: Công ty sàn giao dịch chưa nhận được bất kỳ cập nhật nào từ các quốc gia và hồ sơ vẫn ở trạng thái như tuần trước. Một lời nhắc nhở đã được gửi ngày hôm qua đến tất cả các nước. Tuần này tất cả các quốc gia nhượng quyền DealShaker đã được xem xét cũng như các yêu cầu được gửi đến các cơ quan có trách nhiệm.

* Đối với giấy phép châu Âu: Ba bộ hồ sơ xin phép đang được xử lý cùng nhau, có tín hiệu tích cực và sự chấp thuận của ngân hàng CB để mở tài khoản ngân hàng cho thực thể đã được tạo. Công ty sàn giao dịch vẫn đang chờ câu trả lời từ hai ngân hàng khác nhưng có thể tiến hành mở tài khoản ngân hàng khi vốn cổ đông (bắt buộc) được chuẩn bị.

Đoàn Hữu Long dịch thuật
[5-7-cap-nhat-san-giao-dich-one].
Ngày đăng 05/07/2019
============
Download Docx file:
https://docs.google.com/document/d/1eOW
---------------
English Post:
http://www.tuvanonecoin.net/2019/07/friday-5-7-exchange-platform-weekly.html

2 comments:

 1. Tôi có thể hỏi nhờ bạn câu này không?
  Tôi đầu tư onecoin từ năm 2016. Năm 2017 toàn bộ số Coin được hãng tự động đưa và mục Coin safe (gửi tiền). Nay mở trang ra xem thấy mất sạch, vậy là sao?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Vãi bác, bỏ tiền vào mà bl rồi ko kt tài khoản vậy

   Delete