Jul 27, 2019

26/7: BÁO CÁO HÀNG TUẦN VỀ CHUẨN BỊ CHO SÀN GIAO DỊCH

Tuần 12, 26/07/2019.

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

* Công việc đang được tiến hành để tạo ra một cơ chế bổ sung, dựa trên ý tưởng về hệ sinh thái ONE nhằm tạo ra sự ổn định giá cho đồng coin và cũng tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu giao dịch => đã thực hiện.

* Công việc đang được tiến hành để áp dụng các hạn chế giao dịch dựa trên thanh khoản (không áp dụng hạn chế đối với việc chuyển coin từ ví này sang ví khác vì đây là chuyển khoản nội bộ).

Truy cập vào bản dùng thử Demo đầy đủ và video cho nền tảng giao dịch (Exchange) cần phải được cung cấp cho CB (Ngân hàng TW) trước chuyến thăm phụ => công việc kết thúc và chúng đã được cung cấp cho cơ quan chức năng.

XIN CẤP PHÉP VÀ KIỂM TOÁN CNTT

Cục Điều tra Quốc gia NBI đã cấp giấy chứng nhận và gửi cho CB (Ngân hàng TW) bằng bản mềm. Bản sao cứng đã được yêu cầu thêm. Giấy chứng nhận cảnh sát hiện được nhận bởi CB. Họ sẽ tiếp tục xem xét toàn bộ hồ sơ theo các quy tắc, quy định tuân thủ và chuyến thăm phụ sẽ được lên lịch.

Hiện đang chờ ngày chính xác của chuyến thăm sẽ được thông báo bởi CB. Khi Chuyến thăm phụ được hoàn thành và, nếu tất cả các chi tiết nhỏ được xác minh (ONE được phê duyệt), thì công ty sàn giao dịch sẽ nhận được sự cho phép tạm thời để bắt đầu thiết lập và vận hành.

Công ty sàn giao dịch thỉnh thoảng bắt đầu theo dõi với CB, vì họ đang chờ đợi những bình luận hoặc phê duyệt cuối cùng về các tài liệu sau đây đã được gửi từ lâu:

a) phạm vi công việc,
b) kế hoạch kinh doanh liên tục và kế hoạch khắc phục thảm họa,
c) phương pháp hoạt động,
d) danh sách các loại tiền điện tử được phép giao dịch trên nền tảng.

* Hạn mức giao dịch - Có một cuộc thảo luận liên tục về các hạn mức. Hạn mức giữa các tài khoản coin không được áp dụng vì đây là chuyển khoản nội bộ và điều này nhằm tạo thuận lợi cho các cổ đông sở hữu tài khoản chung.

* Tiếp tục thảo luận với hai cổng thanh toán mới

TUÂN THỦ PHÁP LÝ

* Quốc gia: Không có cập nhật mới. Về các quốc gia, xin lưu ý rằng sự chậm trễ trả lời của họ hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ lý do cụ thể nào, nó chỉ đơn giản là một quá trình trong đó mỗi quốc gia có tập quán làm việc riêng. Chỉ cần đảm bảo bạn luôn cập nhật bằng cách theo dõi cập nhật hàng tuần.

* Giấy phép châu Âu:
- 2 đơn xin cấp giấy phép đã được nộp và hiện đang được xử lý;
- mở tài khoản ngân hàng - các mẫu KYC và mẫu quy định tuân thủ được điền, ký, đóng dấu và gửi lại.

Cuộc họp với nhóm ngân hàng sẽ diễn ra vào tuần tới về việc mở tài khoản ngân hàng.

- chờ đợi một ngày chính xác cho một cuộc phỏng vấn với các cơ quan liên quan; phản hồi dự kiến ​​vào giữa tháng 8 để phê duyệt ONE sẽ được mua bán trên Sàn giao dịch;
- chờ đợi để được phê duyệt về SOW (phạm vi công việc);
- chờ đợi để có được sự chấp thuận về danh sách các loại tiền tệ sẽ được giao dịch.

Lưu ý: - Nếu một đồng coin cụ thể nào đó không được phép giao dịch, mua bán /chào bán thì nó sẽ là BẤT HỢP PHÁP. Nếu một loại coin nhất định nào đó không có giấy phép để được mua bán trên sàn giao dịch thì sàn đó chỉ có thể giao dịch các đồng coin thông thường.

Do đó, một lần nữa chúng tôi muốn nhắc nhở tất cả các bạn rằng bạn nên cực kỳ thận trọng trong trường hợp bạn được các doanh nhân đầy tham vọng gần đây đã xuất hiện trên thị trường liên hệ và chào bán/cung cấp các sản phẩm tiền mã hóa lạ mắt.


Đoàn Hữu Long dịch thuật
[26-7-cap-nhat-san-giao-dich-one].
Ngày đăng 27/07/2019
============
Download PDF file:
https://drive.google.com/file/d/1tfu1zVIFE1lo6aOIEx4a-W4lf88sK33E/view
---------------
English Post:
http://www.tuvanonecoin.net/2019/07/friday-26-7-exchange-platform-weekly.html

No comments:

Post a Comment