Jul 12, 2019

12/7: BÁO CÁO HÀNG TUẦN VỀ CHUẨN BỊ CHO SÀN GIAO DỊCH

Tuần 10

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

* Công việc đang thực hiện để tạo ra một cơ chế bổ sung, dựa trên khái niệm hệ sinh thái ONE, thiết lập sự ổn định giá coin và cũng tạo điều kiện cho nhu cầu giao dịch.

* Công việc đang thực hiện để áp dụng các hạn mức giao dịch (không áp dụng hạn mức từ ví này sang ví khác vì đây là chuyển coin nội bộ).

Nền tảng CDD được tách ra khỏi Sàn giao dịch. (CDD = Customer Due Diligence = Thẩm định khách hàng. CDD không bắt buộc ngay khi khai trương, nhưng bắt buộc trong vòng hai tháng sau ngày khai trương). Hiện nay, CDD đang được triển khai và sẽ sẵn sàng trong 6 tuần. Ngân hàng TW (CB) ngoài khối châu Âu đã được thông báo, cũng như xác nhận đặt cọc để có giấy phép châu Âu, việc đó là bắt buộc cho cả hai phía. (CD = Certificate of Deposit = xác nhận đặt cọc). Phạm vi công việc và thỏa thuận đã được chia sẻ với cả ngân hàng trung ương châu Âu và ngoài châu Âu.

XIN CẤP PHÉP VÀ KIỂM TOÁN CNTT

* Ngày chính xác của cuộc họp thực địa với CB (ngân hàng Trung Ương) được lên kế hoạch sẽ công bố sau khi hoàn thành hội thảo ngân hàng AML /CFT (14-16 tháng 7, AML là chống rửa tiền, CFT là chống tài trợ khủng bố). Ngay sau hội thảo, Công ty sàn giao dịch sẽ nhận được thông báo sơ bộ trước cuộc họp với CB.

CB sẽ cho phép nền tảng giao dịch và trao đổi một số loại coin hạn chế - họ đã ban hành chính sách phê duyệt loại coin nào được phép giao dịch trên sàn (sàn được cấp phép). Nếu sàn giao dịch bổ sung thêm loại coin chưa được phê duyệt, quy trình phê duyệt cho coin đó sẽ yêu cầu các tài liệu nêu ra trong chính sách của CB. Vẫn không biết những tài liệu nào sẽ được yêu cầu.

* Hạn mức giao dịch - Một cuộc thảo luận đang diễn ra về hạn mức. Hạn mức giữa các tài khoản coin không được áp dụng vì đây là chuyển coin nội bộ và sẽ tạo thuận lợi cho các bên đồng sở hữu gói chung.

* Đang thảo luận về các trật tự ưu tiên trong Sàn giao dịch và cách chúng sẽ được triển khai.

TUÂN THỦ PHÁP LÝ

* Quốc gia: Công ty sàn giao dịch chưa nhận được bất kỳ cập nhật nào từ các quốc gia.

* Sàn giao dịch: Kế hoạch kinh doanh đã được chia sẻ với cơ quan có thẩm quyền ở châu Âu để được đưa vào giấy phép. Các cuộc đàm phán về giao dịch tiền điện tử đang diễn ra. Công ty sàn giao dịch đang chạy hai quy trình song song: mở tài khoản ngân hàng và hồ sơ xin cấp giấy phép đang được xử lý và tiến triển. Vốn cổ đông hiện đã sẵn sàng để được gửi khi tài khoản ngân hàng được mở.

Đoàn Hữu Long dịch thuật
[12-7-cap-nhat-san-giao-dich-one].
Ngày đăng 12/07/2019
============
Download PDF file:
---------------
English Post:
http://www.tuvanonecoin.net/2019/07/friday-12-7-exchange-platform-weekly.html

No comments:

Post a Comment