Jun 1, 2019

31/5: BÁO CÁO HÀNG TUẦN VỀ CHUẨN BỊ CHO SÀN GIAO DỊCH

Tuần 4

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Công việc song song đang diễn ra theo hướng ổn định sự đồng bộ giữa blockchain và backoffice;

Quá trình làm việc hướng tới việc xây dựng một kết nối giữa Exchange và DealShaker cũ được hoàn thành. Team hiện đang thử nghiệm.

XIN CẤP PHÉP VÀ KIỂM TOÁN CNTT

Quá trình xem xét đang diễn ra bởi đội ngũ CB IT. CB IT Team hiện đang mong đợi một kế hoạch kinh doanh liên tục hoàn thiện, kế hoạch dự phòng và kế hoạch khắc phục thảm họa. Ba thuật ngữ được giải thích dưới đây:

Tính liên tục trong kinh doanh - một kế hoạch dự phòng của người dùng về cách thức trao đổi sẽ hoạt động trong trường hợp nền tảng gặp sự cố. Kế hoạch vẫn đang được thực hiện. Sau khi hoàn thành, kế hoạch sẽ được gửi đến Nhóm CNTT của CB.

Dự phòng - trong trường hợp có điều gì đó xảy ra với công ty đằng sau sàn giao dịch, một công ty khác nên vượt qua vị trí của mình để đảm bảo công việc trao đổi suôn sẻ. Công ty đã sẵn sàng với một đề xuất cho một giải pháp có thể.

Khôi phục thảm họa - cách tiến hành trong trường hợp máy chủ ngừng hoạt động. Công ty đã sẵn sàng với một đề xuất cho một giải pháp khả thi (chúng tôi có phê duyệt cho Microsoft Cloud License).

Các đề xuất về phí được cung cấp cho CB vì cơ sở của biên độ mua là tỷ lệ trung bình của tỷ lệ mua của một số ngân hàng - đang chờ phê duyệt

Cổng thanh toán được xác định là bắt buộc trước khi bắt đầu - vẫn không có phản hồi từ CB về cổng thanh toán nào họ đề xuất

Ủy ban CNTT sẽ chuẩn bị một báo cáo khác liên quan đến tiền xu và mã thông báo vào thứ Hai tới.

TUÂN THỦ PHÁP LÝ

Yêu cầu cách vận hành gửi đến Indonesia, Sudan, Ai Cập, Serbia.

Nộp đơn xin giấy phép châu Âu - khởi xướng; ứng dụng cho một công ty con - thực hiện.

[31-5-cap-nhat-san-giao-dich-one].
Ngày đăng 01/06/2019
==================
English Post:
http://www.tuvanonecoin.net/2019/06/friday-315-exchange-platform-weekly.html

No comments:

Post a Comment