Jun 29, 2019

28/6: BÁO CÁO HÀNG TUẦN VỀ CHUẨN BỊ CHO SÀN GIAO DỊCH

Tuần 8

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

* Công việc đang thực hiện để tạo ra một cơ chế bổ sung, dựa trên khái niệm hệ sinh thái ONE, thiết lập sự ổn định giá coin và cũng tạo điều kiện cho nhu cầu giao dịch.

* Công việc đang thực hiện để áp dụng các hạn mức giao dịch (không áp dụng hạn mức từ ví này sang ví khác vì đây là chuyển khoản nội bộ).

XIN CẤP PHÉP VÀ KIỂM TOÁN CNTT

* Vẫn đang chờ đề xuất một ngày chính xác về thời điểm công ty sàn giao dịch được mời tham gia cuộc họp thực địa cuối cùng với CB (ngân hàng TW). Báo cáo của ủy ban CNTT liên quan đến coin và mã thông báo token sẽ được trình bày trong cuộc họp đó cùng với phê duyệt phí.

Quy định mới gần đây đã được giới thiệu tại quốc gia của Sàn giao dịch. Chúng đã được áp dụng cho tất cả các nền tảng giao dịch, đặc biệt là quy định liên quan đến tiền điện tử mật mã. Tất cả các thành viên /giám đốc công ty bắt buộc phải tham dự Hội thảo AML để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký. Bất kỳ Giấy chứng nhận tuân thủ nào không được cấp bởi AMLC của quốc gia cấp phép sẽ không được chấp nhận. Ngày sớm nhất có sẵn cho hội thảo là ngày 14 - 16 tháng 7. Cuộc họp với CB và chuyến thăm Trang web sẽ diễn ra sau khi có chứng nhận chống rửa tiền (AML).

* Cổng thanh toán - chúng tôi đã gửi các giao thức của doanh nghiệp tới 3 cổng thanh toán (giao thức là cách doanh nghiệp sẽ hoạt động và thông qua nền tảng nào) nhưng họ trả lời rằng họ cần sự chấp thuận cuối cùng của CB để xem xét yêu cầu của chúng tôi. Vì vậy, điều này sẽ vẫn còn với một trạng thái "Đang chờ đợi" cho đến khi chúng tôi nhận được sự chấp thuận cuối cùng của CB.

* Hạn mức giao dịch - Thảo luận liên tục về Quản lý hạn mức từ ví này sang ví khác; không có hạn mức áp dụng vì nó là một chuyển khoản nội bộ.

TUÂN THỦ PHÁP LÝ

* Công ty sàn giao dịch đã gửi lời nhắc đến tất cả các quốc gia chưa cung cấp câu trả lời và hiện chúng tôi đang chờ phản hồi.

* Liên quan đến giấy phép châu Âu - công ty đã được tạo thành công và đơn xin cấp phép đã được gửi trong tuần này; kế hoạch kinh doanh đã được đệ trình và tất cả các khoản phí liên quan đã được thanh toán. Thủ tục cấp phép kéo dài 30 ngày, tính từ hôm nay -> hiện đang diễn ra.

Đoàn Hữu Long dịch thuật
[28-6-cap-nhat-san-giao-dich-one].
Ngày đăng 29/06/2019
============
Download PDF file:

---------------
English Post:
http://www.tuvanonecoin.net/2019/06/friday-28-6-exchange-platform-weekly.html

No comments:

Post a Comment