Jun 17, 2019

14/6: BÁO CÁO HÀNG TUẦN VỀ CHUẨN BỊ CHO SÀN GIAO DỊCH

Tuần 6

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

* Ổn định sự đồng bộ giữa blockchain và backoffice - đã xong.

* Công việc đang thực hiện để tạo ra một cơ chế bổ sung dựa trên khái niệm hệ sinh thái One, nhằm thiết lập sự ổn định giá coin và cũng tạo điều kiện cho nhu cầu giao dịch.

XIN CẤP PHÉP VÀ KIỂM TOÁN CNTT

* Vẫn đang chờ đề xuất một ngày chính xác về thời điểm công ty Exchange được mời tham gia cuộc họp thực địa cuối cùng với CB (ngân hàng TW). Báo cáo của ủy ban CNTT liên quan đến coin và mã thông báo token sẽ được trình bày trong cuộc họp đó cùng với phê duyệt phí.

* Kế hoạch kinh doanh liên tục - vẫn đang trong quá trình chuẩn bị.

* Cổng thanh toán - đề xuất cho các cổng thanh toán hoạt động với tiền điện tử phải được thực hiện vào tuần tới.

* Hạn mức giao dịch - đề xuất được chuẩn bị vào tuần tới.

TUÂN THỦ PHÁP LÝ

* Công ty Exchange chưa nhận được bất kỳ cập nhật nào từ các cơ quan có trách nhiệm ở mỗi quốc gia, kể cả yêu cầu cũ và yêu cầu mới của họ.

* Liên quan đến giấy phép châu Âu - tất cả các giấy tờ pháp lý từ việc thành lập công ty con Exchange của Châu Âu - đã được công chứng và chứng thực; ứng dụng cho sự hình thành công ty được tải lên và trả tiền. Bước tiếp theo -> phê duyệt của các cơ quan chức năng, sau đó nộp đơn xin giấy phép sàn giao dịch.

Download Docs file:
https://drive.google.com/file/d/1TpPcpJ
[14-6-cap-nhat-san-giao-dich-one].
Ngày đăng 17/06/2019
=============
English Post:
http://www.tuvanonecoin.net/2019/06/friday-14-06-exchange-platform-weekly.html

1 comment:

  1. có ma nó chấp nhận cho sàn giao dịch của one, nó đâu có ngu, nhìn 5 năm qua làm dc cái quái gì ra hồn đâu mà bày đặt sàn cấp chính phủ, giở đủ trò cũng mục đích kéo dài thời gian rồi từ từ chít trong nổi đau của cộng đồng nhà dtu mà thôi

    ReplyDelete