May 25, 2019

Sa thải Duncan Arthur: Thông điệp từ Mai Loan

Thông tin tham khảo:

Thưa các bạn, mấy hôm nay các thành viên Onelife nhận được thông tin một lãnh đạo cao cấp của tập đoàn vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, phản bội niềm tin của thành viên. Ảnh hưởng tới tập đoàn.

Trước vấn đề này, Mai Loan đã họp tại văn phòng Sofia, xin chia sẻ để anh chị em yên tâm.

Con đường đi của tập đoàn Onelife là hướng đến xây dựng Onecoin trở thành đồng tiền chung cho các thành viên và cho toàn thế giới. Một ai đó nếu đi ngược lại hay đi chệch hướng của con đường ấy, sẽ bị đứng sang một bên, bị dừng lại thậm chí sẽ ra khỏi con đường, nhường chỗ cho người khác.

Tập đoàn đã biết sự phản bội của họ, biết sự lôi kéo một số ra làm ăn riêng, xây dựng một đồng coin nhái, biết những phát ngôn gây tổn thất uy tín, tài chính, và nguồn nhân lực của tập đoàn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích chung của chúng ta.

Tập đoàn đã có quyết định sa thải.
- Khẳng định Onecoin có blockchain. (Liên minh châu âu đã khẳng định điều này)
- Newdealshaker chỉ là thử nghiệm, đã loại bỏ. để đảm bảo an toàn các thành viên không truy cập vào NewDealshaker nữa.
- Merchant đã giao dịch coin trên Newdealshaker sẽ trả lại. Số tiền đóng góp cho Newdealshaker sẽ được giải quyết thỏa đáng.
- Phiên bản Dealshaker.com là tên miền chính thức tập đoàn mua từ trước, nên chúng ta sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng Dealshaker.
- Việc lên sàn vẫn tiến hành bình thường theo đúng lộ trình.

Thành công nào cũng có chông gai. Mong các thành viên bình tĩnh, tin tưởng vào đường hướng của tập đoàn và mục tiêu chúng ta lựa chọn.

[Sa-thai-Duncan-Arthur-mai-loan].
Ngày đăng 25/05/2019

No comments:

Post a Comment