May 17, 2019

17/5: BÁO CÁO HÀNG TUẦN VỀ CHUẨN BỊ CHO SÀN GIAO DỊCH

Tuần 2

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

✔ Chức năng kiểm tra - tiền gửi từ web OLN đến Exchange đang hoạt động trơn tru; Chức năng rút tiền vẫn ở chế độ thử nghiệm, hiện tại có thể gửi rút coin từ blockchain thành công nhưng một lỗi nhỏ được hiển thị sau khi thực hiện một lệnh trong tập lệnh commands ==> làm việc để loại bỏ lỗi.

✔ Hạn mức và phí: phải chờ đề suất cuối ngày hôm nay; xem xét và phê duyệt dự kiến trong tuần tới.

✔ Cổng thanh toán nên được triển khai - đang chờ phản hồi từ ngân hàng trung ương; chọn cổng nào là phù hợp nhất.

✔ Kết nối "Dealshaker – Exchange" - sắp ra mắt.

XIN CẤP PHÉP VÀ KIỂM TOÁN CNTT

✔ Cấp phép - đã được xác nhận rằng không có sự phản đối pháp lý. Đang chờ khuyến nghị của Phòng Pháp Lý để công bố. Phòng Pháp Lý và Phòng CNTT đã tham gia lực lượng và đang kiểm tra tất cả các hồ sơ và tài liệu kỹ thuật. Khi công việc của họ được thực hiện, cả hai Phòng sẽ phát hành cùng nhau một báo cáo cuối cùng để xin cấp phép. Báo cáo dự kiến sẽ sẵn sàng trong vòng 2 tuần tới.

HỒ SƠ PHÁP LÝ

✔ Hồ sơ pháp lý đã được phát hành bởi Phòng Pháp Lý - không có ý kiến nào bổ sung về cấu trúc pháp lý. Điều này có nghĩa là ngân hàng trung ương đã hoàn tất thủ tục và nó đã được phê duyệt (các công ty, cơ cấu sở hữu, phạm vi công việc, v.v.)

TUÂN THỦ PHÁP LÝ

Tuần này Đơn xin cấp 2 giấy phép châu Âu (trao đổi và chuyển tiền) đã được lập; họ sẽ cho phép: fiat to crypto, crypto to fiat, crypto to crypto. Dự kiến bắt đầu - tuần tới với đăng ký công ty địa phương.

Đơn xin cấp giấy phép và mở tài khoản ngân hàng châu Âu - cả hai đang chờ xử lý.

Hồ sơ cập nhật liên quan đến việc tuân thủ và quyền tài phán đối với hoạt động của Sàn giao dịch được gửi kèm tệp ngay phía dưới.

Download PDF file: Friday 17/5: Exchange platform weekly summary
https://drive.google.com/file/d/1o

Download file PDF: Compliance update - regulations in various countries
https://drive.google.com/file/d/1nBgeSvAHr1YDXGuRGx6ZRE2P8kliI0Zy/view?usp=sharing


[17-5-cap-nhat-san-giao-dich-one].
Ngày đăng 17/05/2019
=====================

English Post: http://www.tuvanonecoin.net/2019/05/17-5-exch

Hồ sơ Compliance update - regulations in various countries
http://www.tuvanonecoin.net/2019/05/compliance-update-regulations-in.html

No comments:

Post a Comment