May 11, 2019

10/5: BÁO CÁO HÀNG TUẦN VỀ CHUẨN BỊ CHO SÀN GIAO DỊCH

NỀN TẢNG GIAO DỊCH, CẬP NHẬT HÀNG TUẦN

Tuần 1

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

✔ Gửi coin bao gồm ONE - đã xong
✔ Rút coin - đã xong
✔ Giao dịch trading - đã xong
✔ Gửi tiền và rút tiền FIAT- đã xong
✔ Thủ tục KYC - đã xong

✗ Chạy thử - tuần tới
✗ Kết nối "Dealshaker <==> Exchange" - phải hoàn thành
✗ Giới hạn - phải được áp dụng

XIN CẤP PHÉP VÀ KIỂM TOÁN CNTT

Thủ tục cấp phép hiện đang trong giai đoạn đánh giá. Cần nhiều thời gian hơn cho việc phê duyệt và thử nghiệm cuối cùng. Hơn nữa, kiểm toán CNTT của nền tảng Sàn giao dịch sẽ cung cấp những đánh giá cơ bản trong tuần tới. Một bản sửa đổi tiếp theo danh sách tất cả các loại tiền điện tử trong Sàn giao dịch đang được thực hiện.

PHÁP LÝ

Các quỹ hoạt động đã được huy động và gửi vào tài khoản ký quỹ sẵn sàng cho giao dịch. Các tài liệu pháp lý đã được hoàn thiện và đang được xem xét lần cuối. Không có cập nhật mới nào từ các cơ quan quản lý nhà nước cụ thể liên quan đến việc cho phép trợ cấp cung cấp dịch vụ trong nước đó.

TUÂN THỦ PHÁP LÝ

Có sự chậm trễ trong ủy ban cấp phép do thực tế là các yêu cầu mới đối với quy trình CDD (CDD-Customer Due Diligence Process tức là Quy trình Thẩm tra Khách hàng) phát sinh do một yêu cầu đặc biệt của Ngân hàng Trung ương để áp dụng tính minh bạch trong Quy trình thẩm định khách hàng và duy trì ở mức độ cao sự giám sát và kiểm tra đối với dòng tiền trong các báo cáo với Ngân hàng Trung ương. Tuy nhiên, chúng tôi có tin tốt là chúng tôi có thể bắt đầu việc này trong thời gian sớm nhất (có giới hạn, không kéo dài và có thời gian nhất định)


[10-5-cap-nhat-san-giao-dich-one].
Ngày đăng 11/05/2019
=================

English Post:
http://www.tuvanonecoin.net/2019/05/today-friday-105-there-will-be-more.html

No comments:

Post a Comment