Apr 2, 2019

Tản mạn của một thủ lĩnh người Nga đã tham gia hội chợ E-ERA

Các bạn!

Có nhiều lý do cho niềm vui và cảm hứng! Mỗi giờ! Mỗi ngày! Hàng tháng!

Chúng ta đang ở trong một luồng thông tin mạnh mẽ đến mức chỉ có thể phản ứng, học hỏi, hành động!

Và quan trọng nhất, các nhà lãnh đạo di chuyển cỗ máy mạnh mẽ OneLife sang thị trường toàn cầu cho chúng ta một luồng năng lượng tích cực mạnh mẽ nhất!

3 nghìn 500 người đã tập hợp EXPO DealShaker hoặc sự kiện toàn cầu này được gọi là E-Era tại Việt Nam - đây là sức mạnh và sức mạnh đáng kinh ngạc thu hút trí tưởng tượng với làn sóng của nó!

Và thậm chí khó có thể tin rằng, chỉ trong chưa đầy 5 năm, công ty đã có thể tập hợp, đoàn kết một số lượng người theo dõi đáng kinh ngạc xung quanh ý tưởng của mình - ngày nay chúng tôi có 3 triệu 538 nghìn 685 người và con số này đang tăng lên mỗi giờ!

Chỉ cần nghĩ về quy mô của tảng đá này, bức tượng khổng lồ, sự chuyển động đi khắp thế giới với một lực lượng nhiệt tình đáng kinh ngạc!

Điều gì đang xảy ra trên các sự kiện? Igor Shusharin, một người nói tiếng Nga, viết bài cho chúng tôi và phát video từ Thành phố Hồ Chí Minh, tràn ngập cảm xúc của anh ấy! Một người đàn ông, nghiêm túc và rắn rỏi, ném ra những cảm xúc sôi sục trong anh!

Không ai trên thế giới không thành công như OneLife!

Không có công ty nào như vậy trên thế giới, mà trong 4, 5 năm đã chinh phục thị trường của 197 quốc gia!

Không một công ty nào trong một khoảng thời gian như vậy không có các chỉ số tăng trưởng và động lực mạnh mẽ như của OneLife!

Không có trên thị trường và không có công ty như chúng tôi. Không có khái niệm như vậy! Không có ý tưởng như vậy! Không có nhiệm vụ nào như vậy đã lan rộng ra quần chúng trên toàn thế giới chỉ trong 4, 5 năm!

Không và sẽ không bao giờ! Tất cả những gì đến sau cái đầu tiên chỉ là cái thứ hai.

Chúng tôi là một công ty toàn cầu với phạm vi toàn cầu!

Chúng tôi là công ty phá kỷ lục!

Chúng tôi là một công ty tiên phong mang đến sự đổi mới thế giới sẽ biến nền kinh tế và thế giới thanh toán!

Chúng tôi cùng với bạn là những người hạnh phúc nhất - chủ sở hữu của vàng kỹ thuật số thực sự!

Ngày nay chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên của sự thay đổi - kỷ nguyên của những thay đổi LỊCH SỬ trong nền kinh tế và đi vào lịch sử với tư cách là người tạo ra hệ thống thanh toán kỹ thuật số mạnh mẽ nhất!

Tương lai thật tuyệt vời!!!

Sự kiện tại Việt Nam đã kết thúc, nhưng theo nghĩa đen vào ngày 5 - 7 tháng 4, Bucharest, Romania tổ chức sự kiện lớn nhất, Miss OneLife, và sự kiện này sẽ gây tiếng vang cho toàn thế giới!

Đây sẽ là quảng cáo lớn nhất cho OneCoin!!!

Lấy cảm hứng, các bạn! Chúng tôi đang ở công ty số 1!!!

Tất cả tích cực và thành công! CLM

======================

BẢN GỐC TIẾNG NGA

Đây là bài viết cảm nhận của một Leader người Nga đã tham gia sự kiện E ERA:

Друзья!

Поводов для радости и вдохновения у нас масса! Каждый час! Каждый день! Каждый месяц!

Мы находимся в таком мощном информационном потоке, что только успевай реагировать, изучать, действовать!

А самое главное, лидеры, которые двигают мощнейшую махину OneLife на мировой рынок, дают нам невероятный поток самой мощной позитивной энергии!

3 тыс 500 человек собрало ЭКСПО #DealShaker или это глобальное событие названо Е - Эра во Вьетнаме - это невероятная мощь и сила, которая своей волной захватывает воображение!

И в это трудно верится даже, что как, всего за не полных 5 лет, компания смогла собрать, объединить вокруг своей идеи какую -то немыслимую цифру последователей - нас сегодня 3 миллиона 538 тысяч 685 человек и каждый час эта цифра растет!

Вы только вдумайтесь в масштаб этой глыбы, махины, движение которой идет по всему миру с невероятной силой энтузиазма!

Что творится на событиях? Игорь Шушарин - человек, говорящий на русском, пишет для нас посты и транслирует видео из Хошимина, переполняющие его эмоциями! Мужчина, серьезный и солидный, выплескивает эмоции, которые в нем буквально кипят!

Никто в мире так не преуспел, как OneLife!

Нет такой компании в мире, которая за 4, 5 года покорила рынки 197 стран!

Ни у одной компании за такой период времени не было таких мощных показателей роста и динамики, как у OneLife!

Не было на рынке и нет компании, подобной нашей. Нет такой концепции! Нет такой идеи! Нет такой миссии, которая распространилась в массы по всему миру всего за 4, 5 года!

Нет и не будет! Все, что идет после первого, это только второй.

Мы компания глобального масштаба мирового уровня!

Мы компания, которая бьет рекорды!

Мы - компания - пионер, кто принесла миру инновацию, которая перевернет экономику и мир платежей!

Мы с вами самые счастливые люди - обладатели поистине цифрового золота One!

Мы сегодня живем в эпоху перемен - эпоху ИСТОРИЧЕСКИХ перемен в экономике и войдем в историю как создатели мощнейшей цифровой платежной системы!

Будущее прекрасно!!!

Отгремело событие во Вьетнаме, но буквально 5 - 7 апреля Бухарест, Румыния проводит масштабнейшее мероприятие Мисс OneLife и это событие прогремит на весь мир!

Это будет самая громкая рекламная акция для OneCoin!!!

Вдохновитесь, друзья ! Мы в компании номер 1!!!

Всем позитива и успехов!:

[nguoi-nga-tan-man-e-era-viet-nam].
Ngày đăng 02/04/2019

1 comment:

  1. I am impressed. I don't think Ive met anyone who knows as much about this subject as you do. You are truly well informed and very intelligent. You wrote something that people could understand and made the subject intriguing for everyone. Really, great blog you have got here. gia cong inox hcm

    ReplyDelete