Apr 8, 2019

Message from Asad Kibreya (GLG IC member and DS Franchise Uganda)

Hello Leaders,

Good morning from London. Hope everyone is fine.

Few things I want to remind you which is very necessary:

We know that recently Our company is has gone through some trouble time and we all have seen how the company has passed last 4 years & 3 months. Total of 187 investigation has happened globally against Our company, we are still standing still and performing better than any other company.

In this 4 years we have seen lots of company came & gone.

We won from Supreme court of Italy, we have been cleared from German prosecutors, Financial conduct authority of UK, Swedish police Investigation & Lots if other big organisations. No investigation able to stop us.

Think even after Mr. Konstantin case did our company stopped by any government in the world, Did USA declared to close the company, did company stopped paying bonus or Did New dealshaker stopped performing???

Even after Mr. Konstantin arrests integration between OneLife Back Office and New Dealshaker successfully completed. We all witnessed biggest dealshaker expo in Vietnam. Miss OneLife international is happening in Romania.

That means Our company OneLife is going to it’s success everyday.

One of very famous Lawyer of the world Mr. Jeffrey Lichtman is defending Mr. Konstantin case in USA court.

We have managed to create biggest Network globally, we have successfully managed to create Usability of Our Coin.

Last piece of our ecosystem is OneLife exchange which will complete our primary journey and our actual journey of success will start after we start open exchange.

As declared by the company we already have an exchange from January 2019, which last audit and integration of Exchange and OneLife back-office is happening. Any time company will announce criteria of our exchange.

In this situation we need to be more united and strong. This last few days we need to get behind the company.

Last 4 years lots of our networker has betrayed the company and cowardly run away. Now when we need more unity some cowards trying to divert our network to different company, tying to misguide our people.

I want to reconfirm everyone company will be successful and will lead the cryptocurrency industry with or without you.

*The leaders trying to make confusion now and diverting our network to different company, trying to destroy us.....as per company compliance we will make sure they will not get any benefits from our company when company will come to open market. Their ID’s will be frozen and they will not be given any coins which they think they are entitled. *

Let us all be united with the vision of OneCoin and focus on creating more demand in the market.

See you all soon.

With Regards
Asad kibreya
Blue Diamond, GLG IC member
DS Franchise Uganda, Congo, DR Congo, Sri Lanka

================


Xin chào các nhà lãnh đạo,

Chào buổi sáng từ London. Hy vọng mọi người vẫn ổn.

Vài điều tôi muốn nhắc bạn là điều rất cần thiết:

Chúng ta biết rằng gần đây công ty của chúng ta đã trải qua một giai đoạn khó khăn và tất cả chúng ta đã thấy công ty đã vượt qua 4 năm và 3 tháng qua như thế nào. Tổng cộng có 187 cuộc điều tra đã xảy ra trên toàn cầu đối với công ty của chúng ta, chúng ta vẫn đứng vững và hoạt động tốt hơn bất kỳ công ty nào khác.

Trong 4 năm này, chúng ta đã chứng kiến ​​rất nhiều công ty đến và đi.

Chúng ta đã thắng tòa án tối cao của Ý, chúng ta đã trắng án bởi các công tố viên Đức, cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh, Cơ quan điều tra, cảnh sát Thụy Điển cũng như các tổ chức lớn khác. Không cuộc điều tra nào có thể ngăn cản bước ta đi.

Hãy suy nghĩ ngay sau sự kiện của ông Konstantin, liệu công ty của chúng ta có dừng lại bởi bất kỳ chính phủ nào trên thế giới: Hoa Kỳ đã tuyên bố đóng cửa công ty? công ty đã ngừng trả tiền thưởng hay Newdeashaker đã ngừng hoạt động???

Ngay cả sau khi ông Konstantin bắt giữ, sự hợp nhất giữa Văn phòng hỗ trợ của OneLife và Newdeashaker đã hoàn thành. Chúng ta cùng chứng kiến ​​hội chợ triển lãm lớn nhất tại Việt Nam. Hoa hậu quốc tế OneLife đang diễn ra ở Romania.

Điều đó có nghĩa là công ty OneLife của chúng ta sẽ mang đến cho nó thành công hàng ngày.

Một trong những Luật sư rất nổi tiếng của thế giới Ông Jeffrey Lichtman đang bào chữa cho vụ án của ông Konstantin tại tòa án Hoa Kỳ.

Chúng ta đã quản lý để tạo Mạng lớn nhất trên toàn cầu, chúng ta đã quản lý thành công để tạo Khả năng sử dụng đồng coin.

Phần cuối cùng của hệ sinh thái của chúng tôi là Exchange OneLife sẽ hoàn thành hành trình chính của chúng ta và hành trình thành công thực tế của chúng ta sẽ bắt đầu sau khi chúng ta bắt đầu trao đổi công cộng.

Theo tuyên bố của công ty, chúng ta đã có một cuộc trao đổi từ tháng 1 năm 2019, lần kiểm toán và tích hợp cuối cùng của văn phòng trao đổi Exchange và OneLife đang diễn ra. Bất cứ lúc nào công ty sẽ công bố tiêu chí trao đổi của chúng ta.

Trong tình huống này, chúng ta cần đoàn kết và mạnh mẽ hơn. Điều này vài ngày qua chúng ta cần phải đứng sau công ty.

4 năm qua rất nhiều nhà mạng của chúng ta đã phản bội công ty và hèn nhát bỏ trốn. Bây giờ khi chúng ta cần sự đoàn kết hơn, một số kẻ hèn nhát đang cố gắng chuyển hướng mạng lưới của chúng ta sang công ty khác, buộc phải lừa dối thành viên của chúng ta.

Tôi muốn xác nhận lại rằng công ty sẽ thành công và sẽ dẫn đầu ngành công nghiệp tiền điện tử dù có hay không có bạn.

* Các nhà lãnh đạo đang cố gắng gây nhầm lẫn ngay bây giờ và chuyển mạng của chúng tôi sang công ty khác, cố gắng tiêu diệt chúng tôi ..... theo sự tuân thủ của công ty, chúng ta sẽ đảm bảo họ sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ công ty chúng ta khi công ty sẽ mở cửa thị trường. ID của họ sẽ bị đóng băng và họ sẽ không được nhận bất kỳ đồng tiền nào mà họ nghĩ rằng họ được hưởng. *

Tất cả chúng ta hãy thống nhất với tầm nhìn của OneCoin và tập trung vào việc tạo ra nhiều nhu cầu hơn trên thị trường. CLM!

[Message-from-DS-Franchise-Uganda].
Ngày đăng 08/04/2019

No comments:

Post a Comment