Aug 22, 2019

(P2) Chúng ta chuẩn bị thế nào cho sàn giao dịch ONE và chuyển tiền?

Đây là phần 2 của bản cập nhật Sàn giao dịch ONE từ công ty CLM.

Nền tảng trao đổi sẽ trao đổi nhiều loại tiền tệ và tiền điện tử Fiat và cũng sẽ cung cấp Dịch vụ chuyển tiền.

Các mặt hàng tiền điện tử trong nền tảng trao đổi sẽ phải chịu cung và cầu dựa trên khối lượng được lưu trữ trong ví và khối lượng giao dịch toàn cầu.

Theo đó, tài sản tiền điện tử sẽ tăng giá trị hoặc mất giá trị tùy thuộc vào hoạt động giao dịch.

Giá trị = Tổng cầu - Tổng cung

Công thức này giải thích rằng:

Nếu nhu cầu cao hơn cung, Giá trị là Tích cực sẽ được thêm vào giá giao dịch của tài sản tiền điện tử và do đó sẽ làm tăng giá của tài sản tiền điện tử đó.

Nếu nhu cầu thấp hơn cung, Giá trị là Âm sẽ được khấu trừ vào giá giao dịch của tài sản tiền điện tử và do đó sẽ làm giảm giá của tài sản tiền điện tử đó. *

Theo đó, đó là lợi ích của tất cả mọi người để khuyến khích nhu cầu nhiều hơn cung.

Nền tảng trao đổi cũng sẽ cung cấp dịch vụ chuyển tiền. Thông thường chuyển tiền được đề cập đến là các khoản tiền mà người nước ngoài gửi đến nước xuất xứ của mình thông qua chuyển khoản hoặc chuyển khoản trực tuyến. Các khoản chuyển tiền ngang hàng này qua biên giới có ý nghĩa kinh tế đối với nhiều quốc gia nhận được chúng. Dịch vụ này sẽ được quan tâm cao đối với nhiều cộng đồng người nước ngoài.

Bằng cách cung cấp lợi thế cạnh tranh **, các cộng đồng này sẽ sử dụng các dịch vụ chuyển tiền được cung cấp bởi nền tảng sẽ được thiết kế theo cách nhằm đáp ứng nhu cầu của một loại hàng hóa tiền điện tử nào đó để tăng nhu cầu ngay lập tức. Như đã đề cập, đây là một thiết bị vì đã tăng nhu cầu trong một thời gian ngắn hạn (tức là 1 đến 7 ngày) trước khi kích hoạt nguồn cung khi giao hàng chuyển tiền ***.

* tài khoản thanh khoản và giới hạn là bắt buộc đối với Sàn giao dịch

** lợi thế cạnh tranh = cung cấp một mức giá thấp cho chuyển khoản

*** Khi mọi người sử dụng trao đổi để chuyển, nền tảng sẽ chuyển đổi tiền để chuyển thành tiền điện tử vì vậy điều này sẽ tạo ra nhu cầu. Khi người thụ hưởng đi nhận tiền, điều này sẽ chuyển đổi cùng một loại tiền điện tử thành tiền kiếm được, đây là nguồn cung. Thời gian giữa lệnh chuyển tiền và thanh toán chuyển khoản là từ một đến bảy ngày, đây là thời hạn ngắn hạn.

[chuan-bi-san-one-chuyen-tien].
Ngày đăng 17/04/2019
==============

BẢN GỐC TIẾNG ANH:
http://www.tuvanonecoin.net/2019/04/how-can-we-prepare-for-one-exchange.html

1 comment:

  1. Thằng đầu Konstantin Ignatov bị điều trần phiên đầu tiên ấn định vào ngày 26/04/2019, ở đó mà lên sàn ...lên đoạn đầu đài đúng hơn.

    ReplyDelete