Mar 13, 2019

Onecoin tuyên bố về vụ việc bắt giữ Konstantin

Tuyên bố chính thức về các ấn phẩm liên quan đến vụ bắt giữ Mr. Konstantin Ignatov trên lãnh thổ Mỹ.

Onecoin và các chi nhánh nó muốn giải quyết các tin tức gần đây được công bố bởi các phương tiện truyền thông liên quan đến việc bắt giữ Ignatov tại Hoa Kỳ.

Chúng tôi có thể xác nhận rằng Mr. Ignatov hiện đang ở Hoa Kỳ. Theo các thông tin được công bố bởi chính quyền Mỹ, chúng tôi hiểu rằng họ điều tra các cáo buộc một âm mưu phạm tội đường dây lừa đảo. Ông Ignatov đã không chính thức bị buộc tội và có quyền được suy đoán vô tội. Nếu ông ta bị buộc tội, ông ta sẽ có cơ hội kháng cáo vụ án trước tòa án Hoa Kỳ.

Tính minh bạch là một trong những giá trị cốt lõi của OneCoin và chúng tôi đứng vững trên luận điểm cơ bản này. Chúng tôi luôn tuyên bố sẵn sàng cởi mở với các cơ quan quản lý và giới truyền thông, và yêu cầu phản hồi lịch sự. Do đó, chúng tôi rất mong muốn báo chí kiềm chế suy luận và phán đoán về cuộc điều tra của Hoa Kỳ cho đến khi có thêm thông tin.

Bộ phận báo chí của Onecoin

https://www.onecoin.eu/uploads/media/
=====================
OFFICIAL PRESS FROM ONECOIN:

Official OneCoin statement regarding publications concerning the arrest of Mr. Konstantin Ignatov on US territory.

OneCoin and its affiliates would like to address the recent media reports regarding the arrest of Konstantin Ignatov in the United States of America.

We can confirm that Mr. Ignatov is currently in the United States. Based on the information that has been made public by the U.S. authorities, we understand that they are investigating allegations of conspiracy to commit wire fraud. Mr. Ignatov has not been formally charged with a crime and is entitled to a presumption of innocence. If he is charged, he will have the opportunity to challenge the case before a U.S. court of law.

Transparency is one of the core values of OneCoin and we stand firmly behind this belief. We have always stated our willingness to be open with regulators and the media, and request the same courtesy. We therefore strongly urge the press to refrain from speculation and judgment on the U.S. investigation until more information becomes available.

[onecoin-tuyen-bo-chinh-thuc-konstantin].
Ngày đăng 13/03/2019

No comments:

Post a Comment