Mar 11, 2019

Onecoin Và Trận Chiến Pháp Lý Cuối Cùng.

Không có gì mới về tin tức của giới truyền thông thù ghét Onecoin. Nó vẫn chỉ là những lời buộc tội, vu khống và chơi khăm lặp đi lặp lại trong bốn năm qua. Điều quan trọng là bạn phải chú ý đến nội dung Chính phủ Hoa Kỳ công bố trên trang web Justice.gov. Chúng ta cần hiểu đúng nội dung của bản phát hành chính thức trên đó.https://youtu.be/faFRILJ1rbE

Chuyên gia Nguyễn Từ Nam
[Onecoin-tran-chien-cuoi-cung].
Ngày đăng 11/03/2019

No comments:

Post a Comment