Jul 17, 2019

Gói giáo dục OneAcademy không phải là một khoản đầu tư tài chính.

Tôi nhận thức rõ rằng lòng tham đã thúc đẩy hầu hết những người mua gói giáo dục vì họ nghĩ rằng họ sẽ kiếm được tiền từ coin và kiếm được tiền nhanh chóng.

Nhưng về mặt pháp lý và mô hình kinh doanh khôn ngoan, đó không phải là một khoản đầu tư, Coin luôn được cung cấp miễn phí kèm các gói giáo dục. Mua các gói giáo dục chưa bao giờ là đầu tư vào Onecoin.

Nếu ai đó (và tôi biết hầu hết thành viên) xem đó là một khoản đầu tư, vui lòng giữ điều đó cho riêng bạn, tránh xa trang web này hoặc tốt hơn, hãy mang nó đến gặp cảnh sát.

Hoàn toàn đúng đắn khi phàn nàn về bất cứ ai lừa đảo bạn bằng cách quảng cáo Onecoin như một khoản đầu tư, tôi sẽ không tha thứ cho việc tranh luận ở đây với những người sẽ cố gắng giải thích với tôi rằng Onecoin là một khoản đầu tư.

Tôi cũng biết rằng một số người cố gắng gỡ bỏ khiếu nại "không phải là đầu tư" với một số ảnh chụp màn hình văn bản giải thích những Gói mua từ năm 2015 trong đó họ nói "... và lợi nhuận từ việc khai thác và giao dịch Onecoin" nhưng tôi nói với họ rằng hãy sử dụng bộ não một chút:

Thực tế nhanh: vào năm 2015/2016, họ đã có trao đổi coin nội bộ, nơi những người "khai thác" onecoin có thể bán chúng trong network và kiếm được 40% hoa hồng bonus từ việc bán gói giáo dục trên tài khoản giao dịch. Và thực tế bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ việc giao dịch Onecoin. Bản thân tôi thậm chí đã sử dụng nó một chút nhưng xcoinx đã bị đóng cửa ngay sau khi tôi tham gia, có thể là vì lý do pháp lý hoặc có thể để ngăn chặn thành viên quảng cáo rằng gói giáo dục OneAcademy là một khoản đầu tư tài chính.


Tôi nhớ mọi người ở đất nước tôi đã từng mua như 20x Pro Trader với giá 20.000 euro, sau khi kết thúc chia tách, họ nhận được coin và sau vài tuần ký quỹ, họ bán những đồng coin đó với giá 100.000 đô la, và họ đã quảng cáo trong network của họ nội dung đó. Cá nhân tôi chán ghét thực hành đó.

May mắn thay, rõ ràng công ty đã chán ghét thực tiễn đó và sau khi trao đổi nội bộ xcoinx bị đóng cửa, không còn tuyên bố nào như vậy trên các trang web chính thức nên tôi kêu gọi mọi người sử dụng bộ não của họ.

Đối với OFC ico, vâng, những người đó là nhà đầu tư và đó là lý do tại sao việc cung cấp coin đã được thực hiện thông qua công ty riêng biệt và không kèm theo gói giáo dục, OFC ico là đầu tư đơn thuần, điều đó là khác nhau, thảo luận này không đề cập gì đến họ.

[Goi-onecoin-khong-phai-la-dau-tu].
Ngày đăng 09/01/2018

No comments:

Post a Comment