Dec 25, 2018

Tốt hơn, nhanh chóng, đổi mới hơn - Dealshaker mới ở đây!

alexa.com là công cụ đánh giá mức độ phổ biến của các website. Nó đang liệt kê trang thương mại điện tử NewDealShaker.com có lượng truy cập tăng nhanh như tên lửa, chỉ trong hai tháng qua đã vượt mặt hơn 782.000 công ty khác, vươn lên top đầu.

DealShaker.com trở thành trang web phổ biến tuyệt vời. Bạn hãy tưởng tượng điều gì sảy ra sau vài tuần nữa, khi trang web Dealshaker hoàn thành với đầy đủ chức năng.

Merry Christmas and Happy New Year



================

TỐT HƠN, NHANH CHÓNG, ĐỔI MỚI HƠN - DEALSHAKER MỚI Ở ĐÂY!

Cơn sốt mua sắm Giáng sinh đã bắt đầu và nó là nỗi ám ảnh trên toàn thế giới!

Mua sắm trực tuyến quà tặng cho người thân của bạn là một sự tiện lợi tuyệt vời mà nhiều người sẽ không đánh đổi bất cứ thứ gì khác. Nếu bạn đang thực hiện nhiệm vụ Giáng sinh như chúng tôi, DealShaker mới chắc chắn xứng đáng để tiến hành.

Trung tâm thương mại tương tác mới của DealShaker với tầm nhìn hoàn toàn mới và thiết kế mới, sẽ cung cấp nhiều tính năng mới cho người dùng. Nó mang đến cho người dùng cơ hội duy nhất để thanh toán hàng hóa và dịch vụ với sự kết hợp giữa tiền điện tử OneCoin (ONE) và tiền pháp định.

Sau nhiều tháng làm việc chăm chỉ, các nhóm phát triển đã đưa ra một điều gì đó thật tuyệt vời, hứa hẹn sẽ trở thành ngôi sao mới trên thị trường thương mại điện tử.

Mục đích - trải nghiệm người dùng tốt hơn, mang lại nhiều giá trị hơn cho thương nhân và người mua và cũng như cho họ cơ hội tương tác với nhau.

Bạn có thể lưu trữ ONE và tiền mặt của bạn trong ví DealShaker của bạn. Bạn có thể thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ thông qua PayPal.

Nó cung cấp cho người dùng nhiều chức năng mà bạn có thể tìm thấy trong một số nền tảng thương mại điện tử tiên phong. Ngoài ra, nó có tính năng nhắn tin tức thời giữa thương nhân và người mua và cung cấp các chức năng khác điển hình cho nền tảng truyền thông xã hội. Nền tảng này cung cấp một cuộc trò chuyện trực tuyến giữa người dùng cũng như nơi họ có thể chia sẻ phản hồi và trải nghiệm của họ.

Khái niệm nền tảng là phải thân thiện với người dùng nhất có thể và nó nhằm mục đích cung cấp cho người dùng nền tảng trải nghiệm tuyệt vời. Bạn có thể tiến hành xác minh KYC / KYB bằng các tài liệu sau - Hộ chiếu, Chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe. Bạn có thể quét tài liệu của mình và tải chúng lên hệ thống hoặc đơn giản là bạn có thể giữ nó trên máy ảnh PC và bạn sẽ sẵn sàng tiếp tục với việc tạo cửa hàng trực tuyến của mình.

Bạn có thể dễ dàng quản lý sản phẩm của mình và lưu trữ thông tin, đơn đặt hàng, phương thức giao hàng, v.v. từ Bảng điều khiển của cửa hàng trực tuyến của bạn.

CoinBack là một trong những tính năng chính của nền tảng.

Và sáng kiến ​​mới nhất là một phần của chiến lược thị trường DealShaker mới là nhượng quyền thương mại DealShaker. Mục đích là để khái niệm DS được lan truyền sang các thị trường mới và cho trung tâm quản lý để theo kịp nhu cầu và tính năng cụ thể! CLM.

============
Bản gốc tiếng Anh


BETTER, FASTER, MORE INNOVATIVE - THE NEW DEALSHAKER IS HERE!

The Christmas shopping fever has already begun and it is a worldwide obsession!

Shopping online for presents for your loved ones is a great convenience many people will not trade for anything else. If you are on a Christmas mission like we are, the brand new DealShaker is definitely worth checking out.

The new DealShaker interactive commerce hub with a whole new vision and fresh designs, will offer many new features to its users. It is unique due to the fact that it gives users the opportunity to pay for goods and services with a combination of OneCoin cryptocurrency (ONE) and fiat money.

After months of hard work, the developer teams have launched something great, which promises to become the new star on the electronic commerce scene.

The aim - a better user experience, giving more value to merchants and buyers, and also giving them the chance to interact with each other.

You can store your ONEs and your cash in your DealShaker wallet. You can pay for goods and services via PayPal.

It gives the users many functionalities which you can find in some of the pioneer platforms in e-commerce. Also, it has the feature of instant messaging between merchants and buyers and offers other functionalities which are typical for the social media platforms.The platform offers an online chat for users as well where they can share their feedback and their experience within the platform.

The platforms’ concept is to be as user-friendly as possible and it aims to provide platform users with an amazing experience. You can proceed to your KYC/KYB verification with the following documents – Passport, Identity card or driver’s license. You can scan your documents and upload them into the system or you can simply hold it against the PC camera and you will be ready to proceed further with the creation of your online store.

You can easily manage your product and store information, orders, shipping method, etc. from the Dashboard of your online shop.

CoinBack is one of the key features of the platform.

And the latest initiative that is part of the new DealShaker market strategy is the DealShaker Franchise. The aim is for the DS concept to be spread to new markets and for the hub to manage to keep up with the needs and specifics.

[dealshaker-tot-nhanh-hon].
Ngày đăng 25/12/2018

No comments:

Post a Comment