Oct 19, 2018

Cập nhật tin mới tháng 10-2018 về Onecoin ICO

Xin chào mọi người, đây là một số tin tức mới nhất về OneCoin cho tất cả các bạn. Như chúng ta đã biết, công ty đã phát hành sách trắng trước đó vài ngày. Mặc dù có một số thiếu sót trong sách trắng, tức là không có chi tiết về nhóm và các chuyên gia blockchain.

Sẽ có một sách trắng khác trước khi tung ra đồng coin ra thị trường mở. Các thành viên đang tìm kiếm một số tin tức tích cực từ công ty nhưng công ty đang trì hoãn mọi thứ một chút.

Mọi người đều bối rối và hỏi tôi về tin tức mới nhất của OneCoin. Bài viết này có một số cập nhật tin tức mới nhất của OneCoin cho tháng 10.

Kể từ ngày 8 tháng 10, gói OFC đang được bán và cho phép những người không thuộc cộng đồng Onelife tham gia vào việc phát triển loại tiền kỹ thuật số mở ra cho công chúng, bước đầu tiên hướng tới việc giới thiệu coin của chúng tôi trên thị trường công cộng.


Sự ra mắt của ICO OneCoin

ICO là viết tắt của Cung cấp tiền xu lần đầu - Ưu đãi phần ban đầu - đó là, đề nghị ban đầu về coin.

ICO có thể được so sánh với IPO (Chào bán lần đầu ra công chúng) được thực hiện bởi các công ty muốn tham gia thị trường chứng khoán và do đó cung cấp cổ phần cho các nhà đầu tư tiềm năng để đổi lấy tiền. Như bạn biết trong năm 2016, công ty đã nghĩ đến việc lập một IPO để công khai và đề xuất chúng tôi trở thành cổ đông của công ty thông qua việc mua lại OFC. Sau các thay đổi lập pháp, tùy chọn này đã bị hủy bỏ vì luật hiện yêu cầu các công ty tiền tệ kỹ thuật số chỉ thực hiện ICO. Những người mua OFCs theo IPO này trong năm 2017 sẽ khôi phục OneCoins để trả lại OFC này trong quá trình ICO.

Công ty Onecoin sẽ không tham gia vào thị trường chứng khoán như Coca-Cola hay Apple, nhưng nhờ vào ICO, tiền kỹ thuật số của chúng tôi sẽ trở lại thị trường công khai để tìm Bitcoin và các loại tiền tệ kỹ thuật số khác.

Thông thường, chúng ta có xu hướng tin rằng các loại tiền tệ kỹ thuật số như Bitcoin được liệt kê trên thị trường chứng khoán nhưng nó hoàn toàn sai. Không có loại tiền tệ kỹ thuật số nào được niêm yết trên thị trường chứng khoán! Đồng tiền kỹ thuật số giống như vàng, họ có một giá trị phát triển trên thị trường tài chính.

Điều thực sự quan trọng là phải hiểu thực tế này để sử dụng đúng thuật ngữ và hiểu sự khác biệt giữa IPO (quy trình mà công ty công khai) và ICO (quy trình qua đó tiền kỹ thuật số mở cho công chúng để tham gia công chúng thị trường).

ICO được dành riêng cho các loại tiền kỹ thuật số nhưng nguyên tắc cũng giống như IPO. Chúng tôi đang mở tài trợ công. Nó là một loại huy động vốn từ cộng đồng cho phép tài trợ cho việc đặt trên thị trường công cộng.

Tất cả điều này là rất kỹ thuật do đó tính hữu ích của các khóa học được cung cấp bởi One Academy LEGALIS trên khía cạnh pháp lý của các loại tiền kỹ thuật số.

ICO sẽ diễn ra trong 6 giai đoạn và kết thúc vào ngày 8 tháng 1 năm 2020, nhưng đến tháng 1 năm 2019, chúng tôi có thể xem xét rằng tiền của chúng tôi sẽ được bán trên thị trường công cộng kể từ khi bán gói OFC sẽ được hoàn thành vào thời điểm đó.

Người dùng sẽ có thể kiếm được một số coin trên thị trường mở sau ngày 8 tháng 1 nhưng để hoàn toàn dịch chuyển đồng coin sang thị trường mở, người dùng phải chờ đến cuối năm 2019.

Nguồn: https://www.onecoinpk.com/onecoin-ico-has-started/
[onecoin-ico-tin-cap-nhat-thang-10-2018].
Ngày đăng 19/10/2018

No comments:

Post a Comment