Oct 13, 2018

Onecoin ICO - Bán OFC ra thị trường mở.

Ngày 13/10/2018, vòng 1 bán OFC đã được mở:

https://sales.onecoinico.io/login

Mua các gói OFC sẽ thực hiện bằng Bitcoin và Ethereum (quy đổi theo giá Euro).

Để mua OFC cần đăng ký một username mới bằng gmail. Lưu ý khi khai báo họ tên thì phải bỏ chữ đệm đi, ví dụ Doan Long thay cho Doan Huu Long.

Chiến dịch truyền thông, quảng cáo rộng khắp và đây là một vài link:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/10945302-onecoin-ahs-latam-s-a-has-launched-the-ofc-bundles-offering

http://www.padovanews.it/2018/10/19/onecoin-ahs-latam-s-a-has-launched-the-ofc-bundles-offering/

https://www.malaysiainternet.my/prnewswire/?rkey=20181019AE45631&filter=14249


Các gói OFC:

Đúng ra theo Cáo bạch là Sirius sẽ có 1500 OFC; Nhưng trong đợt bán này nó có 2250 OFC, với giá 150€ (suy ra đối với gói này hơn 0.066 € /OFC)

Các gói càng lớn thì giá càng rẻ, gói lớn nhất: Zeta = 300000 OFC (theo Cáo Bạch), thực tế 11.000€ và 450.000 OFC, tức chỉ có 0.024 €/OFC.

==============

HƯỚNG DẪN CÁCH MUA OFC CỦA tập đoàn Onecoin Onelife

Bước 1:
Bạn vào trang: onecoinico.io của công ty, sau khi màn hình hiển thị, bạn bấm tiếp vào nút BUY TOKENS và 1 đường link có tên: sales.onecoinico.io sẽ hiện ra

Bước 2:
Sau khi màn hình đường link: sales.onecoinico.io hiện ra, bạn nhấn vào nút CREATE ACCOUNT bên dưới để tạo tài khoản riêng cho mình (bạn phải có sẵn 1 địa chỉ email đang dùng để tạo tài khoản riêng), khai báo tên tuổi, email, mật khẩu...., và cuối cùng bạn có được 1 tài khoản riêng.

Bước 3:
Sau khi có đựoc tài khoản riêng, bạn LOGIN vào trong tài khoản của mình, màn hình sẽ hiển thị, bạn tiến hành việc khai báo KYC hoặc KYB, sau đó bạn chọn gói muốn mua theo nhu cầu, bấm vào nút BUY và phưong thức thanh toán sẽ trả bằng BITCOIN hoặc ETH..., cuối cùng là hoàn tất.

Chúc các bạn thành công!

Giao diện CO đã có bổ sung ngày 19/10/2018:
Họ đã công bố luôn: kết thúc CO thì cứ có 300 OFC đổi được 1 Onecoin:


[onecoin-ico-onecoin-ban-ofc-thi-truong-mo].
Ngày đăng 13/10/2018

No comments:

Post a Comment