Oct 17, 2018

Chính thức công bố Bản cáo bạch Onecoin

Sách trắng của Tập đoàn OneLife đã được công bố ngày 10/10/2018. Đây là bằng chứng của sự minh bạch, là kết quả của bao nỗ lực. Con đường đi tới Thành công còn cả đoạn trường nhưng đã rộng mở, tất cả chúng ta ai ai cũng có thể nhìn thấy đích của nó.

Cáo Bạch, xem bản tiếng Việt.

https://drive.google.com/file/d/1P_KyiB9YHVyquZkm_V6xgMqGu9KVOxqG/view

Cáo Bạch, xem bản gốc English.
https://onecoinico.io/WhitePaper-ofc.pdf

Đây là bản Cáo Bạch chính thức của Onecoin và OneLife. Việc Onecoin ICO trên trang https://onecoinico.io cũng là chính thức vì cũng đề cập tại link này:

https://www.onelife.eu/backend/information-center/news/details/onelife_newsletter_october_15_2018

2000 đồng coin có mặt trên thị trường, chúng KHÔNG làm việc tốt vì các nhà đầu tư ban đầu đã bỏ ra nhiều thời gian và thu về hết số tiền lãi. Cho nên hầu hết nếu như không muốn nói rằng tất cả 2000 đồng coin đó (ngoài top20) đều có giá thấp hơn giá ICO của chúng. Điều đó cho thấy rằng các nhà đầu tư ban đầu đã lấy hết lợi nhuận. Nhóm dự án không làm gì đáng kể, ngoài nhắn tin tweet và telegram... Đối với các coin top20, họ giữ giá tốt, nhưng không được sử dụng bởi hầu như bất cứ ai. Nhìn vào dappradar.com và bạn sẽ thấy cách sử dụng kém cỏi và chỉ là nền tảng sống Ethereum và EOS.

Những gì tôi nhìn thấy trong Onecoin là từng bước di chuyển về phía trước chậm chạm và ổn định, xây dựng nền tảng và khả năng sử dụng. Sự chậm trễ chủ yếu bị gây ra bởi các cuộc điều tra và các vấn đề pháp lý ở nhiều quốc gia liên quan tới các network xấu. Không thể giữ vững kế hoạch ngày tháng khi dính vào những vấn đề đó. Nhưng mọi người không nhận ra một điều rất quan trọng. Họ có thể đã đóng cửa một thời gian dài trước đây, nhưng họ vẫn còn ở đó quản lý, không hề sợ hãi và đó là một điều tốt.

Igorkrnic
--------------------
Whitepaper hay còn gọi là bản cáo bạch là một tài liệu bắt buộc phải có khi một công ty muốn chào bán tiền ảo hay cổ phiếu của mình. Đối với tiền ảo, một bản cáo bạch đầy đủ cần phải có:

- Lịch sử của dự án, tầm nhìn và nhiệm vụ của dự án.
- Các vấn đề còn tồn tại mà dự án này có thể giải quyết.
- Giải thích công nghệ sử dụng trong dự án.
- Giải thích về đồng tiền ảo được phát hành, bao gồm số lượng, hình thức phân phối.
- Thành viên chủ chốt trong dự án.
- Các dự án có liên quan.

Như vậy whitepaper là rất quan trọng trong việc đánh giá một dự án ICO hay một nền tảng tiền ảo mới.

[cao-bach-onecoin-da-chinh-thuc-cong-bo].
Ngày đăng 11/10/2018

No comments:

Post a Comment