Oct 10, 2018

Sau 20 ngày nữa sẽ có phiên bản Dealshaker mới?

Đồng hồ đếm ngược trên trang web ICO Onecoin đã kết thúc, nhưng mọi thành viên vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, ngoại trừ việc kết thúc các gói giáo dục từ Tycoon trở lên (trong trang web onelife.eu). Phiên bản mới của trang thương mại Dealshaker được thông báo tại sự kiện Dubai rằng sẽ chạy chính thức trước ngày 08/10/2018, rồi cũng không thấy chuyện gì xảy ra cả. Tất cả trôi qua trong im lặng và bất bình, đến bây giờ mới thấy suất hiện đồng hồ đếm ngược trên trang thương mại điện tử, với thông báo còn 20 ngày nữa thì phiên bản mới của Dealshaker sẽ chính thức chạy thành công.

Các bạn theo dõi sát sao tình hình Onecoin đều biết rằng Dealshaker là một trong 03 dự án trụ cột của toàn bộ hệ sinh thái Onecoin. Hệ sinh thái Onecoin bao gồm 10 thành phần trong đó Blockchain, Dealshaker và Oneforex là quan trọng nhất và cũng là 03 dự án đòi hỏi thiết bị và hạ tầng kỹ thuật công nghệ phức tạp với chi phí xây dựng khổng lồ. Việc nền tảng kỹ thuật của dự án Dealshaker xây dựng hoàn thành là điều kiện tiên quyết để gọi vốn ở vòng tiếp theo, (gọi là ICO đại chúng). Ngoài ra, còn đòi hỏi điều kiện khách quan bên ngoài thuận lợi mà trước mắt đó là chờ khối các nước G20 thông qua khung pháp lý, cho phép crypto, việc này bị trì hoãn tới tháng 11/2018.


Một số tính năng mới trong hàng trăm cái mới của giao diện Dealshaker mới:

- Chia sẻ sản phẩm, cửa hàng và giao dịch trên 20 mạng xã hội.
- Sản phẩm ưa thích, cửa hàng và ưu đãi.
- Đánh giá sản phẩm, cửa hàng và ưu đãi.
- Tìm kiếm địa lý cho các sản phẩm, cửa hàng và giao dịch.
- Quy trình KYC tự động cho thành viên mới.
- Thanh toán bằng ví điện tử hoặc PayPal.
- Sở hữu nền tảng truyền thông xã hội cho hoạt động mới nhất trong các cửa hàng hoặc giữa những người bạn.
- Hệ thống tin nhắn giữa các thành viên.

Và nhiều hơn thế nữa…

[20-ngay-nua-se-co-dealshaker-moi].
Ngày đăng 10/10/2018

No comments:

Post a Comment