Sep 27, 2018

VTV2 - Trái đất năm 2050 - Tiền tệ

Những góc nhìn của Thế giới tương lai từ nay đến năm 2050 - còn hơn 30 năm nữa; Bộ phim tài lệu đã phản ánh một phần thực trạng xã hội đương đại, những mâu thuẫn xã hội nảy sinh từ những phát minh mới xung quanh vấn đề TIỀN TỆ & CRYPTO CURRENCY đã được đề cập tới. Hãy xem Thế giới tương lai dưới góc nhìn của các nhà làm phim hẳn chúng ta ai cũng có suy nghĩ và khám phá cho riêng mình.https://youtu.be/qhJbddJLTeM

[vtv2-trai-dat-nam-2050-tien-te].
Ngày đăng 27/09/2018

No comments:

Post a Comment