Sep 10, 2018

(P5) Sự kiện Dubai 2018: Hội thảo Diamond tại Ks Grand Hyatt

Tin tức chính: Hội thảo kim cương, ngày thứ nhất.

1. Sản phẩm đào tạo mới trong OneAcademy về hợp pháp hóa tiền điện tử và ICO.

2. Trong nửa cuối tháng 9, chúng ta sẽ thấy một nền tảng mới, Dealshaker. Thiết kế của nó sẽ tương tự như Facebook, tìm kiếm thông minh theo nguyên tắc của Google, các chức năng tiên tiến trong quá trình tạo giao dịch (deal), khả năng thanh toán qua Paypal, hệ thống tiền thưởng (chỉ cashback, ONECOIN) và những người khác.

3. Thông tin về thủ tục ICO, chi phí của mã thông báo OFC, cơ chế thanh toán và công thức chuyển đổi cho coin 7.01.2019 - sẽ được công bố trên trang web về ICO gần đến ngày 8/10/2018.

4. Thời gian phát hành Thông tin bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 và công ty sẽ tiếp tục phát hành bản cập nhật trong những ngày tới


Bài phát biểu của Duncan ở Dubai về DealShaker mới:

1. Cuối tháng này sẽ là Nền tảng DealShaker mới!
2. Các giao dịch (deal) sẽ được chấp thuận tự động mà không có sự chậm trễ,
3. Tìm kiếm như trong Google.
4. Làm việc và trong điện thoại.
5. Bạn có thể đi qua facebook.com và thông qua ứng dụng di động.
6. Bạn có thể tải video và giao tiếp với bạn bè.
7. Sẽ là một giao dịch.
8. So coinbeek sẽ được hoàn tiền.
9. Quy trình đơn giản KYC.
10. Thêm hệ thống thanh toán PayPall.
11. Fiatus sẽ tự động bị xóa khỏi thẻ này.
12. Bảy chức năng mới;
13. Bạn có thể tweet và nói chuyện với những người khác.


Chương trình ngày đầu tiên.

09,00 - 10,00 konstantin, phiên giao dịch
10.00 - 10.30 kristina guneva, sản phẩm mới trong Oneacademy, chủng tộc hợp pháp
10.40 - 11.00 giờ uống cà phê
11.00 - 12.00 José Gordo, triết lý onelife
12.00 - 13.30 Nghỉ trưa
13.30 - 14.30 Dunkan arthur, nền tảng Dealshaker, các tính năng thương hiệu mới và chiến lược
14,30 - 15,10 vua jayms, frachisee dealshaker đầu tiên
15,10 - 15-30 giờ uống cà phê
15,30 - 16,10 ioannis kontartzis, Oneforex
16,10 - 16,30 vua jayms, Onefoundation
20,00 - Gala dinner và giải trí tại Grand hotel hayat.


Chương trình ngày thứ hai

08.15-8.40 jose gordo, chào mừng ngày thứ hai
08.40-09.40 Veselina valkova tái cấu trúc Network.
09.40-10.10 Simon Lee, chìa khóa để thành công.
10.10-10.40 Habib zahid, thị trường Hồi giáo và châu Phi.
10.40-11.00 Giờ uống cà phê
11.00-11.45 Marinco paric, công nghệ sẽ thay đổi thế giới.
11.45-12.10 Mihail petrovich, 3 quy tắc vàng
12.10-13.30 Nghỉ trưa
13.30-14.10 Đánh dấu nishiyama, chợ Châu Á.
14.10-14.40 Diane mendivelso, cách tăng khối lượng và tạo cấp độ mới.
14.40-15.00 Mariana lopez, Vore giá trị
15.00-16.00 Giờ nghỉ giải lao
16.00-17.00 Annoucement của vòng GLG mới bên trong.
17.00 Kết thúc hội nghị


Ảnh từ nhiều nguồn
[p5-su-kien-dubai-9-2018].
Ngày đăng 08/09/2018

No comments:

Post a Comment