Dec 17, 2018

Câu hỏi thường gặp về ICO của OneCoin

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp với các câu trả lời chi tiết liên quan đến việc cung cấp OneCoin cho thị trường mở. Tôi hy vọng những câu hỏi và câu trả lời này sẽ giảm thiểu sự nhầm lẫn giữa các OneCoiner.

1. ICO là gì?

CO là cơ chế tương đối mới, điển hình cho các công ty công nghệ cao và đổi mới, cho phép họ tăng cường hoạt động của họ. (Coin Offer là chào bán coin, sau đây gọi tắt là CO). Do các mục đích và công cụ khác nhau được sử dụng trong các quy trình này, không có định nghĩa pháp lý thống nhất và thường được chấp nhận. Những người tham gia trong các dự án như vậy đề cập đến việc phân phối mã token theo nhiều cách khác nhau.

2. Các CO có hợp pháp /được quy định không?

Có, tuy nhiên, do tính chất sáng tạo và cụ thể của các công cụ kinh doanh này, không có quy định pháp lý thống nhất nào. Về nguyên tắc, cách thức điều tiết phụ thuộc vào mục đích và loại token được sử dụng cho các CO. Không có sự đồng thuận quy định liên quan đến tình trạng pháp lý /bản chất của các thẻ token. Các thẻ token có thể được phân loại là bảo mật, tài sản, tương đương tiền tệ hoặc công cụ khác không có các tính năng yêu cầu quy định từ các nhà quản lý tài chính. Hơn nữa, tính hợp pháp của việc cung cấp đồng coin ban đầu CO phụ thuộc vào chính sách kinh tế của các nước. Do đó, CO là hợp pháp ở nhiều quốc gia là bất hợp pháp ở các quốc gia đơn lẻ như Bangladesh, Bolivia, Ấn Độ, Pakistan hoặc Algeria.

3. Những rủi ro liên quan đến CO là gì?

Hiện tại, từ quan điểm pháp lý, danh sách không đầy đủ các loại rủi ro liên quan được nêu dưới đây cho mục đích thông tin:

- Rủi ro biến động thị trường - mức tăng tương đối gần đây của thị trường và khả năng không lường trước được của môi trường kinh tế trong tương lai có thể gây tác động đáng kể;
- Rủi ro an ninh mạng - phần mềm yếu, tấn công nguy hiểm, lỗi hệ thống;
- Rủi ro công nghiệp /cạnh tranh - phân bổ nhanh các công nghệ được sử dụng, phát triển nhanh chóng với sự xuất hiện liên tục của các công nghệ được nâng cấp, thực tiễn cạnh tranh không lành mạnh, vv;
- Rủi ro truyền thông - lợi ích truyền thông có thể dẫn đến vi phạm về bảo mật,
thực tiễn cạnh tranh không lành mạnh thông qua phương tiện truyền thông vv;
- Rủi ro theo quy định và tuân thủ - lĩnh vực phát triển nhanh chóng có thể đột nhiên trở thành chủ đề của các yêu cầu theo luật định và quy định, có thể làm thay đổi hoạt động kinh doanh;

I. ĐĂNG KÝ HIỆN TẠI

4. ONE là gì?

ONE là viết tắt của tiền điện tử Onecoin. Onecoin là một cryptocurrency dựa trên một hệ thống blockchain tập trung hoàn toàn với KYC của người dùng của nó được thực hiện trong blockchain. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên www.onecoin.eu

5. Mã token được gọi là gì?

Mã token được gọi là “OFC”

6. Các OFC có thể chuyển nhượng được không?

OFC không thể chuyển nhượng được. Các OFC thu được trong suốt đợt chào bán được đăng ký dưới tên của người tham gia tương ứng và không thể chuyển giao cho người tham gia khác. Các gói OFC được mua để chuyển đổi thành ONE sau ngày được chỉ định. Không có các quyền được quy định khi mua OFC. Việc mua các gói OFC không đưa ra bất kỳ quyền cổ đông nào.

7. Chào hàng hiện tại có cấu trúc như thế nào?

Chào hàng hiện tại bao gồm một khoảng thời gian thông tin và 3 Vòng một tháng, như sau:

Vòng 1 - 8 tháng 10 - 7 tháng 11/2018;
Vòng 2 - 8 tháng 11 - 7 tháng 12 năm 2018;
Vòng 3 - 8 tháng 12 - 7 tháng 1 năm 2019;

Trong giai đoạn thông tin, mọi người quan tâm có thể xem trước thông tin về Phiếu mua hàng mà không thể mua bất kỳ gói nào được liệt kê. Các gói OFC được cung cấp sẽ có sẵn trong các vòng được liệt kê ở trên theo các điều khoản của vòng hiện tại. Vào ngày 08 tháng 10 năm 2018, các bó OFC sẽ có sẵn để mua dưới sự giám sát của AHS LATAM SA, Cộng hòa Panama.

Trong đợt chào bán hiện tại, vòng gần hơn đến vòng cuối cùng của OFC ít hơn sẽ được cung cấp với mỗi gói và các ưu đãi liên quan đến mỗi gói sẽ giảm.

8. Điều gì sẽ xảy ra vào ngày 8 tháng 1 năm 2019?

Vào ngày 8 tháng 1 năm 2019 tất cả những người tham gia đã mua OFC sẽ có thể chuyển đổi chúng thành ONE. Điều đó có nghĩa là Onecoin sẽ được sử dụng và giao dịch công khai. Nói một cách nghiêm túc, việc chào hàng hiện tại khác với các sản phẩm tiền coin truyền thống ban đầu vì nó không phải là ban đầu, nhưng đồng coin trở nên công khai có thể sử dụng như mở thị trường thứ cấp cho những người muốn mua ONE bên ngoài mạng OneLife.

Một lợi thế lớn là thực tế ONE đã thiết lập cơ sở người dùng toàn cầu với hơn 3 triệu người, nền tảng thương mại điện tử trực tuyến và thương hiệu mạnh và dễ nhận biết, nơi ONE có thể được sử dụng.

Thông tin chi tiết có thể tìm thấy trên www.onecoin.eu

9. Ai có thể tham gia chương trình Chào hàng?

Bất kỳ cá nhân và /hoặc pháp nhân nào bao gồm các tiêu chí đủ điều kiện được thiết lập, đều có thể tham gia vào Phiếu mua hàng hiện tại.

10. Làm thế nào để đăng ký chào hàng?

Để đăng ký hiện tại Cung cấp và mua OFC, vui lòng truy cập www.onecoinico.io và làm theo các bước của quy trình đăng ký. Mỗi người tham gia phải chọn tham gia với tư cách cá nhân hoặc tổ chức và gửi thông tin KYC /KYB có liên quan.


11. Những người tham gia nên biết gì trước khi bắt đầu quá trình đăng ký?

Tất cả những người tham gia phải:
- đã đọc, hiểu và chấp nhận các T & C áp dụng;
- lưu ý các quy định áp dụng ở quốc gia của họ;
- nhận thức được chủ đề và các rủi ro liên quan đến việc tham gia vào các quá trình đó;

12. Làm thế nào và ở đâu người tham gia sẽ có thể kiểm tra bất kỳ sự phát triển sau khi đăng ký?

Sau khi hoàn tất thành công quy trình đăng ký, cá nhân và công ty sẽ có tài khoản cụ thể. Để cập nhật và kiểm tra sự phát triển, người tham gia phải đăng nhập vào trang web và nhập tài khoản của họ, nơi họ có thể xem trạng thái KYC /KYB của họ, kiểm tra thanh toán, cập nhật thông tin được cung cấp vv.

13. Có giới hạn cho việc mua OFC bó trong suốt đợt chào bán?

Mỗi gói cho thấy số lượng OFC có trong mỗi một trong số chúng. Không có giới hạn nào liên quan đến việc mua các gói. Xin lưu ý rằng mạng OneLife sẽ không thể nhận OFC cho ONE. Các phương thức thanh toán được cho phép trong quá trình Chào hàng được xác định trên trang web và được hiển thị trong các tài khoản của tất cả những người tham gia đã đăng ký.

14. Thời gian giảm giá bắt buộc là gì?

“Giai đoạn chiết khấu bắt buộc” là khung thời gian trong đó tỷ lệ phần trăm cụ thể của OFC nhận được bởi những người tham gia được khấu trừ so với chiết khấu bổ sung, cụ thể là nhận số lượng tiền coin bổ sung làm giảm giá (gián tiếp giảm giá). Thời hạn chiết khấu bắt buộc được thiết lập theo Chính sách bảo vệ được thực hiện.

Thời gian chiết khấu bắt buộc sẽ kéo dài 1 năm và sẽ đề cập đến 80% tổng số tiền thu được của người tham gia sau khi chuyển đổi từ OFC sang ONE. 80% tổng số tiền sẽ được giữ trong 6 tháng và sẽ nhận thêm 5% tiền xu. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2019, 30% tiền xu tiếp theo sẽ được phát hành. 50% còn lại sẽ nhận thêm 10% tiền xu và sẽ được giữ trong 3 tháng tiếp theo. Vào ngày 8 tháng 7 năm 2019, 30% tiền xu tiếp theo sẽ được phát hành. 20% còn lại sẽ được giữ lại thêm 3 tháng và sẽ nhận thêm 15% tiền xu. Tất cả tiền xu sẽ có sẵn cho những người tham gia mới nhất vào ngày 8 tháng 10 năm 2019.

NB. Tất cả các tiêu đề và tên được đưa ra là để định hướng, tránh nhầm lẫn và chỉ nhằm mục đích giải thích.

Không có gì trong cung cấp và /hoặc chiết khấu trong cung cấp không và sẽ không được hiểu và hiểu là tư vấn đầu tư, pháp lý hoặc tài chính hoặc bất kỳ loại hoạt động tài chính và /hoặc đầu tư nào khác.

15. Chính sách bảo vệ /phát hành là gì?

Giai đoạn chiết khấu bắt buộc cũng được thực hiện để phục vụ mục đích tạo OFC với tính chất phòng ngừa và bảo vệ, bởi vì người tham gia sẽ được cấp thêm số tiền trên một mặt và việc phát hành dần dần được thực hiện sẽ ngăn chặn thị trường tiềm năng và biến động giá trên

Mặt khác.
Chiến lược phát hành của đồng tiền bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2019 và như sau:

20% tổng số tiền xu được phát hành ngay sau khi chuyển đổi OFC thành ONE. Số tiền còn lại, 80% tiền xu nhận thêm 5% tiền xu và sẽ được giữ trong 6 tháng tới. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2019, 30% tiền xu tiếp theo sẽ được phát hành. 50% còn lại sẽ nhận thêm 10% tiền xu và sẽ được giữ lại trong 3 ngày tiếp theo tháng.

Vào ngày 8 tháng 7 năm 2019, 30% tiền xu tiếp theo sẽ được phát hành. 20% còn lại sẽ được giữ lại thêm 3 tháng và sẽ nhận thêm 15% tiền xu. Tất cả tiền xu sẽ có sẵn mới nhất vào ngày 8 tháng 10 năm 2019.

16. Tiền tệ nào được chấp nhận trong giao dịch bán?

EUR, Bitcoin và /hoặc Ethereum

17. Khi nào tôi có thể nhận được MỘT xu?

Việc chuyển đổi OFC thành ONE bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2019 và như sau:

20% tổng số tiền được phát hành ngay sau khi chuyển đổi OFC thành ONE. Số tiền còn lại,

80% tiền xu nhận thêm 5% tiền xu và sẽ được giữ trong 6 tháng tới. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2019, 30% tiền xu tiếp theo sẽ được phát hành. 50% còn lại sẽ nhận thêm 10% tiền xu và sẽ được giữ trong 3 tháng tiếp theo.

Vào ngày 8 tháng 7 năm 2019, 30% tiền xu tiếp theo sẽ được phát hành. 20% còn lại sẽ được giữ lại thêm 3 tháng và sẽ nhận thêm 15% tiền xu. Tất cả tiền xu sẽ có sẵn mới nhất vào ngày 8 tháng 10 năm 2019.

NB. Tất cả các tiêu đề và tên được đưa ra là để định hướng, tránh nhầm lẫn và chỉ nhằm mục đích giải thích.

Không có gì trong cung cấp và /hoặc chiết khấu trong cung cấp không và sẽ không được hiểu và hiểu là tư vấn đầu tư, pháp lý hoặc tài chính hoặc bất kỳ loại hoạt động tài chính và / hoặc đầu tư nào khác.

Nguồn: https://www.onecoinpk.com/faq-regarding-onecoin-ico/
[cau-hoi-thuong-gap-ve-ico-onecoin].
Ngày đăng 15/09/2018

No comments:

Post a Comment