Aug 26, 2018

Onecoin ICO và Lộ trình

Ngày 7 tháng 1 là ngày cuối cùng của Coin Offerings, vì vậy vào ngày 8 tháng 1, bắt đầu giao dịch trên Exchange. Có rất nhiều tin tức và cập nhật có sẵn trên onecoinico.io. Bạn cũng có thể xem video dưới đây.Chúng tôi đã gửi một email đến nhóm hỗ trợ nhằm mục đích xác nhận và chúng tôi nhận được phản hồi dưới đây.
=============

Kính gửi các thành viên,

Khi có bất kỳ tin tức nào về câu hỏi của bạn, nó sẽ được công bố thông qua các kênh truyền thông của công ty.

Để biết thông tin chi tiết về các truy vấn phổ biến nhất và cập nhật mới nhất, hãy đảm bảo bạn đã đăng ký Bản tin hàng tuần của chúng tôi và theo dõi kênh youtube.com chính thức, kênh hội thảo trên web, trang Facebook và Twitter, Instagram, phần Điều khoản và điều kiện và IMA của chúng tôi thỏa thuận trên trang web chính thức của chúng tôi:

https://www.oneforex.eu/en/faq/

https://www.onecoinico.io/index.html#faq

https://www.youtube.com/c/OneCoinOfficial

https://www.youtube.com/channel/UC8fIpkNowRTSxwbOsYF1Wuw

https://www.facebook.com/OneCoinOfficialPage/

https://www.instagram.com/onelifenetworkofficial/

https://onelife.eu/en/terms-and-conditions

https://onelife.eu/en/ima-agreement

Nếu bạn chưa đăng ký Bản tin, vui lòng sử dụng liên kết sau để đăng ký địa chỉ email mà bạn muốn nhận chúng:

https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/

Xin lưu ý điều quan trọng là phải bao gồm tên người dùng của bạn mỗi khi bạn mở một vé và liên hệ với chúng tôi.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin.

Cảm ơn bạn đã chọn OneLife Network
Best Regards,
Nhóm hỗ trợ OneLife
====================

Đây là thông điệp từ GLG Member Adeel:

Các thông tin bạn đang tìm kiếm tại https://onecoinico.io là hoàn toàn hợp pháp và chính xác.

Nó dành cho những người trung thành, chuyên nghiệp và làm việc rất chăm chỉ.

Thời khắc hành động đã bắt đầu.

Chỉ cần nghiên cứu dự án đúng cách trước khi gửi đi các câu hỏi.

Từ hôm nay không câu hỏi nào được trả lời bởi vì tôi muốn mọi người đọc thông tin kỹ lưỡng và sau đó từ ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu làm FAQ.

Trân trọng!
Muhammad Adeel
OneLife Black Diamond & GLG
Dịch từ nguồn: https://www.onecoinpk.com/onecoin-ico-and-roadmap/
[onecoin-ico-va-lo-trinh].
Ngày đăng 26/08/2018

1 comment: