Mar 3, 2019

Chi tiết lộ trình ICO của Onecoin

1.GIAI ĐOẠN THÔNG TIN
Từ ngày 08/09/2018 đến 07/10/2018 đây là giai đoạn giới thiêu quảng bá thông tin đầy đủ về dự án.

2. GIAI ĐOẠN BÁN GÓI
* Vòng 1: 8/10 đến 07/11/2018 bán các gói ICO bằng OFC với khuyến mãi 50%
* Vòng 2: 8/11 đến 07/12/2018 bán các gói ICO bằng OFC với khuyến mãi 40%
* Vòng 3: 8/12 đến 07/01/2019 bán các gói ICO bằng OFC với khuyến mãi 30%

3. GIAI ĐOẠN 1 Từ ngày 07/01 đến ngày 07/04/2019
* Được chuyển đổi 20% OFC thành đồng Coin
* 20% Coin này phải gởi tiết kiệm 6 tháng với 5% lợi nhuận.

4. GIAI ĐOẠN 2 Từ ngày 08/04 đến ngày 07/07/2019
* Được chuyển đổi tiếp 30% OFC thành đồng Coin
* 30% Coin này phải gởi tiết kiệm 3 tháng với 10% lợi nhuận

5. GIAI ĐOẠN 3 Từ ngày 08/07 đến ngày 07/10/2019
* Được chuyển đổi tiếp 30% OFC thành đồng Coin
* 30% Coin này phải gởi tiết kiệm 3 tháng với 15% lợi nhuận

5. GIAI ĐOẠN 4 Từ ngày 08/10/2019
* Được chuyển đổi tiếp 20% OFC còn lại thành đồng Coin
* Tất cả 100% Coinđược phép giao dich không giới hạn.

DỰ BÁO GIÁ OFC KHI ICO
1. Giá khởi điểm trước khi ICO = 0.02€ => Giá Coin = 0.02 * tỷ lệ chuyển đổi
Ví dụ : Tỷ lệ chuyển đổi là 100OFC / 1 Coin thì giá Coin sẽ là 0.02*100 = 2 €

2. Giá khởi điểm ICO = 0,06 € => Giá Coin = 0.06 * tỷ lệ chuyển đổi
Ví dụ: Tỷ lệ chuyển đổi từ OFC/coin là 200 thì giá Coin sẽ là 0,06*200 = 12 €

Để biết thêm thông tin và trải nghiệm mua sắm Dealshaker vui lòng liên hệ Đức Biên tham quan gian hàng tại 78/2A Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu hoặc ĐT 0937170268


Phan Đức Biên - Onecoin MailoanGoup - Facebook
Nguồn trích dẫn: https://onecoinico.io
[chi-tiet-lo-trinh-ico-onecoin].
Ngày đăng 30/08/2018

No comments:

Post a Comment