Sep 4, 2018

(P1) Hội thảo Diamond tại Dubai, 8-9-2018

Thông báo độc quyền diễn ra ngày 8-9 tháng 9 năm 2018

Tin tức đang được chờ đợi sẽ được công bố bởi Konstantine Ignatov từ Dubai Grand Hayat Hotel vào ngày 8 và 9 tháng 9. Chỉ những thành viên từ Diamond và được chọn lọc mới được mời tham gia hội thảo Crown Diamond này nhưng nó sẽ là một Liveshow nên các thành viên khác trong gia đình OneLife cũng có thể thưởng thức tin tức nóng hot nhất.

Long sẽ tham dự sự kiện này. Chúc mọi người may mắn!
================
Địa điểm: Grand Hyatt Dubai Hotel

Bản đồ Google map: https://goo.gl/maps/jbgA8oTeJAy


----------------[1-crown-diamond-dubai-2018].
Ngày đăng 27/08/2018

No comments:

Post a Comment