Jul 24, 2018

Cập nhật các tính năng mới của Dealshaker trong thời gian tới!!!

1.- Nền Tảng Dealshaker mới với hơn 150,000 ưu đãi và giới thiệu tại 130 quốc gia.

2.- Nền tảng mới được phát triển để hoạt động như một mạng xã hội, nơi bạn có thể tạo nhóm, tải ảnh lên, bình luận. Arthur cho biết nó được cho là sẽ hoàn thành vào tháng 9.

3.- Nó sẽ có khả năng để làm một cuộc đấu giá.

4.- "Coinback" một hệ thống giảm giá được tạo ra bằng cách mua hàng để tạo ra nhiều khả năng hơn.

5.- Các công ty sẽ được xếp hạng trên một bảng xếp hạng sẽ được tạo ra bởi các điểm tích lũy, theo doanh số của họ.

6.- Bộ định vị bản đồ Google được liên kết với các ấn phẩm, mà sẽ cho phép để xem vị trí địa lý của ưu đãi.

7.- Các sản phẩm tương tự sẽ được hiển thị ở các địa điểm khác khi xem xét một ưu đãi, mà sẽ cho phép chọn giá tốt nhất.

8.- The "Dealshaker nhượng quyền", mà sẽ cho phép một số imas để trở thành Dealshaker franchisee cho quản lý thương mại và khuyến mãi, trinidad & tobago đầu tiên được cung cấp cho vua Jayms Onelife Diamond, tổ chức của triển lãm Dealshaker đầu tiên.


Được viết bởi b. Pichian
Nguồn: https://www.facebook.com/SRCVH
[tinh-nang-moi-dealshaker].
Ngày đăng 24/07/2018

No comments:

Post a Comment