Jul 25, 2018

Robot sẽ cướp việc của con người như thế nào? - CMCN 4.0

Chuỗi bài giảng này không nhằm mục đích gì khác hơn ngoài việc giúp bạn mạnh mẽ hơn trên con đường chông gai này.

- Trọn bộ bài giảng kinh doanh online":

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5C_By0E2kUFHWNoji1cTeTaOIbfUzxNL
Phần 1:

Phần 2:


[robot-cuop-viec-lam-cmcn-40-web5ngay].
Ngày đăng 25/07/2018

No comments:

Post a Comment