Jul 23, 2018

Mẫu email yêu cầu thay đổi trật tự Họ và Tên

Kính gửi một số anh - chị - em. Trước năm 2018 khi chúng ta khai báo KYC thì tên trước - họ sau ví dụ như A Nguyen Van và đã được duyệt. Tuy nhiên trong tài khoản ngân hàng chúng ta là họ trước tên sau chẳng hạn Nguyen Van A và đã được duyệt.

Tuy nhiên sau này nếu chúng ta thực hiện chức năng rút tiền về ngân hàng thì sẽ gặp trở ngại khi hai cái này không khớp nhau. Do đó chúng ta cần phải sửa lại. Tuy nhiên việc chỉnh sửa thì là việc của tập đoàn, chúng ta không nên tự động sửa. Vậy để giải quyết trong trường hợp này thì chúng ta hãy gửi thư cho Support. Có thể có rất nhiều mẫu để viết và sau đây là một mẫu mà anh - chị có thể tham khảo.

Nguyễn Khoa An, ĐT: 090 4333801

==================
Gửi đến: kyc@onelife.eu
Subject: Reversal of the Vietnamese firstname and surname
Content:

Dear Support!

My name is Nguyen Van A
Onelife 's Usename: ......
Gmail: ......
My mobile number: ......
My Address: .......

I am writing this letter to “Support” to ask for helping me solve a problem. In Vietnam, surname comes first and then first name comes last, but in others countries, surname always goes after first name. So when I first declared my information in KYC record, I used foreign’s method of writing name (A Nguyen Van), but the problem is that it doesn’t match my full name recorded in my bank account (Nguyen Van A). This might affect the withdrawal later. So I hope Support can help me change my name so that it matches with the one in my bank account. I look forward to hearing from you soon!

Sincerely,

Nguyen Van A

==================================


Mẫu khác
THAY ĐỔI HỌ TÊN BỊ NGƯỢC SO VỚI THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

——————————————
TRƯỜNG HỢP TÀI KHOẢN CÓ KYC ĐANG PENDING HOẶC BỊ TỪ CHỐI
- Bạn tự thay đổi HỌ TÊN trong Profile (Hồ sơ cá nhân)

——————————————
TRƯỜNG HỢP TÀI KHOẢN ĐÃ XÁC NHẬN KYC

- Nam khuyên chân thành bạn GIỮ NGUYÊN, KHÔNG LÀM GÌ CẢ.
Việc thay đổi HỌ TÊN bị ngược chỉ dùng duy nhất cho việc rút tiền về tài khoản ngân hàng.

- Hiện nay, tình trạng rút tiền bị pending vài tháng rất nhiều. Nam có đặt 2 lệnh, 1 lệnh cách đây hơn 4 tháng và 1 lệnh cách đây hơn 1 tháng đều chưa về tiền.

- Có rất nhiều cách khác nhau giúp bạn thanh khoản euro ra tiền mặt. Không biết có thể hỏi tuyến trên, còn vẫn cố chấp muốn thử rút về ngân hàng, vui lòng đọc tiếp hướng dẫn bên dưới .....
——————————————
HỌ TÊN trong hồ sơ cá nhân: A VAN NGUYEN
HỌ TÊN trong khai báo ngân hàng: NGUYEN VAN A
——————————————
✓ Muốn thay đổi HỌ TÊN trong hồ sơ cá nhân trùng khớp HỌ TÊN trong khai báo ngân hàng (NGUYEN VAN A).

- Viết mail tới địa chỉ kyc@onelife.eu cho Support (Đội ngũ hỗ trợ) nhờ đổi lại.

- Tuyệt đối, không tự ý chỉnh sửa. Nếu chỉnh sửa trong hồ sơ cá nhân, KYC hiện tại sẽ bị từ chối ngay.

=> Nếu bạn có nhiều tài khoản, chỉ cần gửi từ 1 mail duy nhất và liệt kê các username trong nội dung mail là oke
——————————————
✓ Muốn sửa lỗi thông báo HỌ TÊN trong khai báo ngân hàng không khớp hồ sơ cá nhân (A VAN NGUYEN) khi đặt lệnh rút tiền

- Vào mục PAYMENT DETAIL ấn Edit, nhập mk2 và Save , nó sẽ tự đồng bộ HỌ TÊN khai báo ngân hàng thành (A VAN NGUYEN).

- Đặt lệnh rút tiền, sẽ không bị báo lỗi nữa.

=> Nam không khuyến khích các bạn làm và thử rút tiền theo cách này vì chưa ai kiểm chứng rút tiền theo tên (A VAN NGUYEN) có về hay không?

FB: Nam Anh Nguyen
——————————————
MẪU TIẾNG ANH THAM KHẢO
Subject: My names in profile do not match my names in Payment details.
——————————————
Dear Support Team !!
My name is: NGUYEN VAN A
My username is:
………….............
………….............
………….............
My Country is: VietNam
My Email is: …………………
My KYC Status: Approved.

I would like to report to you my case: My names in Profile is: …A VAN NGUYEN… and my names in Payment details is …NGUYEN VAN A… so they do not match with each other because of different from the way to write first name and family name between English and Vietnamese so when I click in request withdrawal Bank wire I see it says: Profile names do not match Account holder names.

Please help me edit my names in profile to match the account holder names so that I do not get problem in request withdrawal via Bank wire.

Thank you so much for helping me.

Best regards.

[mau-email-thay-doi-trat-tu-ho-ten].
Ngày đăng 23/07/2018

No comments:

Post a Comment