Jun 14, 2018

Onecoin sẽ là hình thái mới của tiền pháp định

Hoà cùng không khí vui tươi và phấn khởi của các thành viên ONECOIN ONELIFE trong chuỗi sự kiện EXPO DEALSHAKER tại Châu Âu khi đón nhận rất nhiều thông tin tích cực từ tập đoàn, đặc biệt hơn là các tin tức về lĩnh vực tiền mã hoá kỹ thuật số từ các quốc gia trên thế giới.

Thông tin quan trọng nhất khẳng định tầm nhìn của tập đoàn ONELIFE về hình thái mới của tiền tệ (kim chỉ nam cho mọi chiến lược phát triển của tập đoàn từ năm 2014), cũng khẳng định cho xu thế và hình thái mới của tiền tệ chính là tuyên bố của Quỹ Tiền Tệ quốc tế IMF: "TIỀN KỸ THUẬT SỐ SẼ LÀ BƯỚC PHÁT TRIỂN TIẾP THEO CỦA TIỀN PHÁP ĐỊNH” vào ngày 10/06/2018.

Tuyên bố này của IMF đã củng cố niềm tin cho hơn 3,4 triệu người đang nắm giữ đồng tiền kỹ thuật số ONECOIN, tại sao vậy? Vì không ai có thể hiểu rõ bản chất của tiền hơn IMF VÀ cũng chính IMF công nhận COIN chính là hình thái của tiền tệ tiếp theo của nhân loại.

Và Tôi cũng chúc mừng những người đang nắm giữ đồng ONECOIN, vì nếu coin đã là hình thái mới của tiền tệ thì đồng coin nào trong khoảng 2000 loại coin trên thị trường mới là đồng coin trở thành tiền đầu tiên trên thế giới? ONECOIN và chỉ có thể là ONECOIN (Các thành viên có thể tìm hiểu thêm 2 bài viết của mình là: “điểm khác biệt của ONECOIN so với phần còn lại và bài Những bước đi tiên phong của tập đoàn ONELIFE trong lĩnh vực tiền mã hoá kỹ thuật số”) để hiểu vì sao chỉ có thể là ONECOIN.

Khi đó những người nắm giữ ONECOIN từ đảo giấu vàng ONEACADEMY sẽ thấy được cái gọi là vàng vào ngày 08/10/2018.

Làm thế nào có thể lấy được vàng từ ONEACADEMY? Điều này sẽ được làm trình bày trong KỲ 2: SỰ KỲ LẠ CỦA ĐẢO GIẤU VÀNG ONEACADEMY!!!


Võ Minh Tín
Nguồn: https://www.facebook.com/SRCVH
[onecoin-hinh-thai-moi-tien-phap-dinh].
Ngày đăng 14/06/2018