Jul 9, 2018

Denis Murdock: Giới hạn số lượng Onecoin được bán trên sàn Xcoinx?

Denis Murdock, Digital Currency Consultant - Chuyên gia về tiền kỹ thuật số vào ngày 18/05/2018 đã trả lời câu hỏi: Giới hạn số tiền bạn có thể bán trên tài khoản giao dịch của Onecoin Onelife sau khi công ty ra mắt vào tháng 10 năm 2018 là bao nhiêu? Có đáng để nâng cấp gói giáo dục ngay bây giờ không?

Công ty đã thông báo rằng OneCoin sẽ xuất hiện trên xcoinx ngày 8 tháng 10 năm 2018. Tôi hy vọng rằng, vào thời điểm đó, bất kỳ người nào trên thế giới sẽ có thể mua OneCoin từ các thành viên sở hữu OneCoin và sẵn sàng bán nó trên sàn giao dịch này. Tôi không nghĩ rằng OneCoin sẽ xuất hiện trên bất kỳ sàn trao đổi nào khác vì lý do an ninh, do số lượng hack và tổn thất của altcoins. Tôi khuyên bạn nên kiên nhẫn và chờ đến tháng 10 năm 2018 mới có thể bán OneCoin của bạn trên xcoinx. Hãy nhớ rằng sẽ có những hạn chế về số tiền bạn có thể bán vào bất kỳ ngày hoặc tuần cụ thể nào. Chúng tôi chưa biết chi tiết về những hạn chế đó.

Vâng, Gói giáo dục chắc chắn là giá trị khi nâng cấp ngay bây giờ trước khi quá muộn. Tôi hiểu rằng tất cả các lần nhân đôi và gói giáo dục sẽ không còn sau tháng 10 năm 2018 khi Onecoin giao dịch đại chúng.

[gioi-han-so-onecoin-duoc-ban-xcoinx].
Ngày đăng 03/06/2018
================

Bản gốc tiếng Anh:

The Company has announced that OneCoin will appear on xcoinx October 8, 2018. I expect that, at that time, any person around the world will be able to purchase OneCoin from members who possess OneCoin and are willing to sell it on this exchange. I do not expect that OneCoin will appear on any other exchange for reasons of security, due to the number of hacks and losses of altcoins. I recommend that you be patient and wait until October 2018 to be able to sell your OneCoin on xcoinx. Remember that there will be restrictions as to how many coins you can sell on any given day or week. We don’t know yet the details of those restrictions.

Yes it is most definitely worth upgrading now before it is too late. I understand that all splits and education packages disappear after October 2018 when it becomes available to the public.

https://www.quora.com/What-is-the-limit-of-the-coins-you-can-sell-on-a-trader-account-of-Onecoin-Onelife-after-company-goes-public-on-October-2018-Is-it-worth-upgrading-now

No comments:

Post a Comment