Jun 13, 2018

(P3) Sách hướng dẫn Dealshaker năm 2018

Dưới đây là quyển sách hướng dẫn Dealshaker rất chi tiết, bao gồm cả file PDF cho phép tải về.

https://drive.google.com/file/d/1w

Bạn hãy bấm kép chuột vào tấm ảnh để phóng to, thì xem sẽ rõ nét hơn. Quyển sách chia thành 5 phần như sau:

Phần 1 /Phần 2 / Phần 3 / Phần 4 / Phần 5

Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[3-sach-2018-huong-dan-dealshaker].
Ngày đăng 07/06/2018
====================
Bài viết liên quan:
(P1) Sách hướng dẫn Dealshaker năm 2018
(P2) Sách hướng dẫn Dealshaker năm 2018
(P3) Sách hướng dẫn Dealshaker năm 2018
(P4) Sách hướng dẫn Dealshaker năm 2018
(P5) Sách hướng dẫn Dealshaker năm 2018

No comments:

Post a Comment