Sep 15, 2018

(P1) Sách hướng dẫn Dealshaker năm 2018

Sau đợt Chia Tách ngày 10/04/2018, các gói giảm mạnh số coin do độ khó tăng cao. Hiện nay, OneLife đang tập trung vào hoạt động trên trang thương mại điện tử Dealshaker.

Dưới đây là quyển sách hướng dẫn Dealshaker rất chi tiết, bao gồm cả file PDF cho phép tải về.

https://drive.google.com/file/d/1w

Bạn hãy bấm kép chuột vào tấm ảnh để phóng to, thì xem sẽ rõ nét hơn. Quyển sách chia thành 5 phần như sau:

Phần 1 /Phần 2 / Phần 3 / Phần 4 / Phần 5

Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[1-sach-2018-huong-dan-dealshaker].
Ngày đăng 03/06/2018
====================
Bài viết liên quan:
(P1) Sách hướng dẫn Dealshaker năm 2018
(P2) Sách hướng dẫn Dealshaker năm 2018
(P3) Sách hướng dẫn Dealshaker năm 2018
(P4) Sách hướng dẫn Dealshaker năm 2018
(P5) Sách hướng dẫn Dealshaker năm 2018

No comments:

Post a Comment