May 25, 2018

GLG - Chuẩn mực mới của Onelife toàn cầu

GLG - Nhóm Lãnh đạo toàn cầu, phòng vệ mãnh liệt các giá trị kinh doanh theo mạng mlm. Đại đa số các nhà lãnh đạo trong nhóm này là thủ lĩnh Crown Diamond, Black Diamond, Blue Diamond và rất nhiều Diamond. Họ rất tự hào là thành viên của nhóm này với triết lý nhân văn, chống lại thế giới cạnh tranh khốc liệt.


[glg-kinh-doanh-theo-mang-mlm].
Ngày đăng 25/05/2018

No comments:

Post a Comment