Jun 22, 2018

Bản tin Onelife ngày 14-5-2018

Báo Pháp Luật & Xã Hội (cơ quan ngôn luận của Sở tư pháp Hà Nội) số ra ngày 13/5/2018 (số 198) có bài luận trên mục “Chính sách & Cuộc sống” viết về tiền kỹ thuật số nói chung và Onecoin nói riêng.

Onecoin đang ngày một được xã hội chấp nhận như một loại tiền tệ số chung của toàn cầu.

Thật vui khi thấy các từ khoá Onecoin, Dealshaker, Onlife xuất hiện trên mặt báo chính thống theo hướng tích cực hơn.


Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[ban-tin-onelife-14-5-2018].
Ngày đăng 15/05/2018