Jul 18, 2019

Tích hợp KYC vào Onecoin: TẦM NHÌN

TẦM NHÌN CỦA DR.RUJA INAGTOVA LÀ ĐÂY!!!

Năm 2014, thời điểm nổi lên của các đồng coin ẩn danh thì Tiến Sỹ Luật, Thạc sỹ Kinh tế, chuyên gia tài chính Ruja Inagtova chính thức ra đời một đồng coin mang tên ONECOIN, với đặc tính là thông tin của khách hàng được tích hợp vào đồng coin (KYC - Know Your Custumer) trước sự cười nhạo của phần còn lại. Giờ đây có lẽ tất cả đã hiểu vì sao Bà Ruja lại làm điều đó.

Trong những điểm khác biệt của ONECOIN so với phần còn lại thì điểm khác biệt lớn nhất đó là TIẾN SỸ RUJA INAGTOVA. ONECOIN được sáng tạo, điều hành và phát triển bởi chuyên gia tài chính (Không phải dân công nghệ tạo ra đồng tiền) và Tiến sỹ về Luật. Bà Ruja hiểu rõ cần phải làm điều gì để ONECOIN đi sâu vào lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

Điều đó cũng khẳng định vì sao ONECOIN phát triển rất mạnh trong hơn 3 năm qua, mặc dù bị rất nhiều đối tượng dèm pha nhưng vàng thật thì không sợ lửa.

Khi Châu Âu đã vào cuộc thì sẽ đến các khu vực khác trên thế giới mà thôi.

Cơ hội với ONECOIN vẫn còn cho nhà đầu tư trước khi rời bến vào ngày 08/10/2018.
=================

Tham khảo:
Quốc hội Châu Âu – Cần hủy bỏ tính ẩn danh trong không gian tiền mã hóa.
21 Tháng Tư, 2018
https://blogtienao.com/quoc-hoi-chau-au-can-huy-bo-tinh-an-danh-trong-khong-gian-tien-ma-hoa/


Liên hệ thông tin: 090.123.5727 - Võ Minh Tín.

[kyc-tich-hop-vao-onecoin].
Ngày đăng 22/04/2018

No comments:

Post a Comment