Apr 19, 2018

Chỉ thị 02 v/v siết chặt giao dịch tiền ảo của Ngân hàng nhà nước.

Chỉ thị 02/CT-NHNN về các biên pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 13/04/2018.

Tại Chỉ thị này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu siết chặt các giao dịch tiền ảo, cụ thể như sau:

Không cung ứng các dịch vụ liên quan đến giao dịch tiền ảo

Các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được cung ứng dịch vụ thanh toán, thực hiện giao dịch thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, chuyển đổi tiền tệ, thực hiện giao dịch thanh toán, chuyển tiền qua biên giới liên quan tới giao dịch tiền ảo cho khách hàng do có thể phát sinh rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế.

Báo cáo kịp thời về các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền ảo

Các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cũng cần phải tăng cường rà soát và báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến tiền ảo; rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo và có biên pháp xử lý đảm bảo tuân thủ quy định về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý ngoại hối.

Đề xuất, xây dựng khung pháp lý về quản lý tiền ảo

Các đơn vị tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc đề xuất, xây dựng khung pháp lý về quản lý, xử lý đối với các loại tiền ảo, tài sản ảo và đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hệ thống ngân hàng, hệ thống thanh toán để mua bán, trao đổi tiền ảo, sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái luật.

[chi-thi-02-nhnn-kiem-soat-tien-ao].
Ngày đăng 19/04/2018

====================No comments:

Post a Comment