Apr 25, 2018

Cán mốc 3,4 triệu thành viên!

Bản chất thực của kinh doanh là gì?

Nhiều người cho là tối đa hóa lợi nhuận, nhưng nguồn gốc để tạo nên lợi chính là khách hàng.

Như vậy, bản chất của kinh doanh chính là mỗi ngày phải tìm được một người khách hàng mới. Nếu doanh nghiệp nào làm được điều như vậy thì sẽ tồn tại và phát triển.

Thành viên ONELIFE mỗi ngày tăng từ 1000 đến 2000 người. Tốc độ phát triển này chứng minh vì sao mới hơn 3 năm mà Công ty đã đạt được tổng doanh thu 8 tỷ đô la.

Tập đoàn Vingroup được thành lập sau sự kiện sáp nhập của 2 công ty Bất động sản hàng đầu của Việt Nam: Công ty Cổ phần Vincom và Công ty Cổ phần Vinpearl. Như vậy tính từ năm 2002, phải mất 16 năm vốn hóa thị trường mới đạt 6 tỷ đô la dù đã lên sàn chứng khoáng.

ONELIFE với sản phẩm nòng cốt là ONECOIN cũng các dự án trong hệ sinh thái xoay quanh ONECOIN được nhận định trong vòng 5 năm tới sẽ trở thành tập đoàn với vốn hóa hơn 1000 tỷ đô la.

Chỉ cần nắm giữ đồng ONECOIN các bạn sẽ chính thức đặt chân vào tập đoàn ONELIFE.


Liên hệ thông tin: 090.123.5727-Võ Minh Tín
Nguồn: https://www.facebook.com/SRCVH
Ngày đăng 25/04/2018

No comments:

Post a Comment