Apr 3, 2018

Bản tin Onelife ngày 2-4-2018

Còn ít ngày nữa là Chia Tách, Cty đang khuyến mãi khủng, vừa có siêu Chia Tách, vừa có +1 Split. Cân nhắc kích hoạt thêm gói mới? Bây giờ hoặc sẽ không bao giờ!

Liên hệ với Long -(090) 333-7073.


Chia sẻ bởi Simon Le - Crown Diamond
Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[ban-tin-onelife-2-4-2018].
Ngày đăng 03/04/2018