Sep 3, 2017

Onecoin chuyển biến mạnh, ngày càng khan hiếm.

__ Onecoin chuyển biến mạnh, ngày càng khan hiếm.
__ Tập đoàn đã giới hạn số lần nâng cấp gói, chỉ cho nâng cấp 2 lần.
__ Số lần chia tách giảm 1, tức là số lượng tokens giảm 1/2, ngoài ra số lượng tokens khi vào gói giảm 20%. Độ khó khi khai thác và giá tăng trong đợt qua là 28% (125 lên 160 và 12,45 EUR lên 15,95 EUR).

__ Chương trình đổi 1 Onecoin = 200 OFC sắp khép lại, chỉ còn 1 Onecoin = 100 OFC. Những gói không vào trước thời kỳ chia tách đợt này sẽ phải chịu 2 lần giảm mạnh cả về Onecoin lẫn OFC.
__ Tập đoàn hiện đang khai thác được khoảng hơn 20 tỷ Onecoin. Số Onecoin của các gói như POWER PACK và SUPREME ước tính chiếm khoảng trên dưới 15 tỷ Onecoin.
(Tính toán cá nhân)

Trước đợt chia tách này những ai vào gói mới sẽ nhận được siêu chia tách, sau đợt này siêu chia tách sẽ kết thúc thì số lượng onecoin khai thác giảm 1 nửa nhé.

VD: Gói 18 triệu hay 22 triệu nhận siêu chia tách được khoảng 100 onecoin. Sau đợt chia tách chỉ được khoảng 50 onecoin.

Gói 35 triệu hay 39 triệu nhận siêu chia tách được khoảng 200 onecoin. Sau đợt chia tách chỉ được khoảng 100 onecoin.

Thậm chí sau đợt chia tách này có thể thấp hơn, vì giá tăng, độ khó tăng theo.


Chia sẻ bởi Nguyễn Thế Anh (Emerald - Vũng Tàu)
[onecoin-dang-chuyen-bien-manh].
Ngày đăng 03/09/2017