Jul 19, 2017

Bản tin OneLife ngày 17-07-2017.

Đây là bản tin quan trọng, với nhiều thông tin cập nhật mới. Trong đó đặc biệt chú ý: Khuyến mãi quay vòng trúng thưởng token và tặng thêm 1 Chia Tách được kéo dài đến hết ngày 30/07.

Chia sẻ bởi Simon Le - Crown Diamond
Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[ban-tin-onelife-17-07-2017].
Ngày đăng 19/07/2017